FONDLISTANAKTIESPARARNA TOPP SVERIGE A
logo

Aktiespararna Topp Sverige A

Aktiespararna Topp Sverige Hållbar är en passivt förvaltad svensk aktiefond som placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Målsättningen är att följa SIX30SRI-Index så nära som möjligt. SIX30SRI Index består av de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm och där SIX exkluderar icke-hållbara bolag via en systematisk regelbaserad ESG-screening. Storleken på innehaven i index och fonden är kapitalviktade och förändras löpande beroende på hur respektive aktie utvecklas Att investera i fonden är ett enkelt sätt att få exponering mot Stockholmsbörsens utveckling genom placering i de största mest omsatta aktierna. Aktiespararna Topp Sverige tar också ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, innebärande att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens aktier.

Faktablad

Information

 • FörvaltareCicero
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondJa
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 45 %
 • Löpande avgifter0,31 %
 • Transaktionsavgifter0,02 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift0,33 %
 • Din rabatt-0,15 %
 • Din avgift0,18 %

Risk & Betyg

RiskMedel (5 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
19.51Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,19 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

91,61 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

92,68 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige89.02%
Storbritannien4.09%
Schweiz3.98%
Finland2.91%