FONDLISTANSKANDIA CANCERFONDEN INC
logo

Skandia Cancerfonden Inc

Skandia Cancerfonden har inriktningen svenska aktier. Fonden är en matarfond som placerar i andelar i mottagarfonden Skandia Sverige Exponering, som är en fond med hållbart fokus. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen på sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. I tillägg premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter. Två procent av Skandia Cancerfondens värde tillfaller årligen Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer.

Faktablad

Information

 • FörvaltareSkandia
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp200 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 31 %
 • Löpande avgifter0,25 %
 • Transaktionsavgifter0,16 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift0,41 %
 • Din rabatt-0,13 %
 • Din avgift0,28 %

Risk & Betyg

RiskMedel (5 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
19.26Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,38 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

92,54 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,27 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige93.70%
Schweiz2.82%
Storbritannien2.42%
Finland0.95%
Tyskland0.09%
Kanada0.02%