FONDLISTANPLUS ALLABOLAG SVERIGE INDEX
logo

PLUS Allabolag Sverige Index

Fonden är en passivt förvaltad värdepappersfond som investerar i samtliga cirka 330 bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholmbörsen. Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av indexet SIX Portfolio Return Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som över tid motsvarar utvecklingen för detta index. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i eller speglar utvecklingen i SIX Portfolio Return Index, fondandelar, ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex och tar inte några aktiva positioner mot marknaden. Förvaltaren strävar efter att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Fonden består normalt av direktinvesteringar (så kallad fysisk replikering). Fonden får placera högst tio procent av dess värde i andra fonder.

Faktablad

Information

 • FörvaltareFCG
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondJa
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 32 %
 • Löpande avgifter0,20 %
 • Transaktionsavgifter0,02 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift0,22 %
 • Din rabatt-0,07 %
 • Din avgift0,15 %

Risk & Betyg

RiskMedel (5 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
19.53Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,42 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

92,56 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,24 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige93.18%
Schweiz2.39%
Storbritannien2.34%
Finland0.94%
USA0.36%
Malta0.27%
Kanada0.18%
Tyskland0.18%
Danmark0.15%
Polen0.01%