FONDLISTANÖHMAN MARKNAD SVERIGE BRED A
logo

Öhman Marknad Sverige Bred A

Öhman Marknad Sverige Bred är en bred indexnära aktiefond vars målsättning är att med god riskspridning, på lång sikt, spegla utvecklingen på den svenska aktiemarknaden, definierad som fondens jämförelseindex. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index, SIXPRX

Faktablad

Information

 • FörvaltareÖhman
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondJa
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 38 %
 • Löpande avgifter0,49 %
 • Transaktionsavgifter0,01 %
 • Resultatbaserad avgiftNaN %
 • Ordinare avgift0,50 %
 • Din rabatt-0,19 %
 • Din avgift0,31 %

Risk & Betyg

RiskMedel (5 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
19.21Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,31 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

92,2 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,1 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige92.90%
Schweiz2.69%
Storbritannien2.67%
Finland1.13%
USA0.42%
Danmark0.12%
Kanada0.07%