Vad är en kickback?

Förmedlingsprovision, fondprovision eller kickback är alla olika namn för ett ifrågasatt upplägg där förmedlare av fonder tar betalt från sparare.

En fondförmedlare är någon som erbjuder privatpersoner eller företag möjligheten att investera i fonder. Traditionellt så har denna bransch dominerats av banker och försäkringsbolag, som dessutom är de absolut största mottagarna av kickbacks.

Runt halva avgiften är en kickback

Varje gång du köper en fond börjar du också betala en årlig procentuell avgift till fondbolaget som förvaltar fonden. Det få känner till är att cirka 40-50% av denna avgift är en provision som fondbolaget sedan betalar till förmedlaren för att få sälja sina fonder mot deras sparkunder.

Det vill säga, du som fondsparar betalar runt halva fondens avgift till den bank eller förmedlare där du har ditt fondsparande - huvudsakligen för tillgång och handel med fonder.

Men vad är problemet med kickbacks?

Kickbacks är inte en engångsavgift du betalar i samband med ditt köp, likt moms på en vara eller courtage på aktiehandel. Kickbacks betalar du istället löpande så länge du är ägare av en fond och detta straffar dig i form av lägre avkastning på ditt långsiktiga sparande.

Exempel: Ett sparande om 2 000 kr per månad till en snittavkastning om 8%. Kostnaden är en jämförelse av en fond hos Fondo som kostar 0,50% i årlig avgift mot samma fond hos Banken för 1% vilken inkluderar en kickback.

Eftersom att kickbacks inte är en engångskostnad samt att de utgör en procentuell del av fondavgiften så finns även ett incitament för en fondförmedlare eller rådgivare att erbjuda dig dyrare fonder med högre avgifter alternativt fonder med väldigt stor provisionsandel då dessa i regel resulterar i en högre vinst till förmedlaren.

En förlegad affärsmodell som saknar transparens

Den klassiska modellen för fondförmedling fungerar så att en förmedlare erbjuder sina kunder att spara i fonder. Fondspararen betalar en avgift till fondbolaget för att få tillgång till en förvaltare vars jobb det är att få fondspararens pengar att växa. För att förmedlaren ska vilja erbjuda fondbolagets fonder till sina kunder betalar fondbolaget en kickback till förmedlaren.

Fondförmedling Classic: Ett upplägg som saknar transparens och som gör det onödigt svårt för sparare att förstå vad de faktiskt betalar för.

En ofta förbisedd effekt av kickbacks är att eftersom den utgör en procentuell del av fondavgiften så växer den faktiska kostnaden med värdet på ditt sparande.

Försvararna av fondprovisioner argumenterar för att det är rimligt att betala för värdehöjande tjänster. Där är vi helt överens. Det vi ställer oss frågande till är om dessa så kallade värdehöjande tjänster som levereras till kunderna står i proportion till de fondprovisioner som går till fondförmedlare.

En försiktig beräkning av SVT visade att svenska fondsparare årligen betalar cirka 35 miljarder kronor i fondavgifter. Om kickbacks utgör cirka 40-50% av fondavgifterna innebär det att svenska sparare betalar knappt 20 miljarder kronor, per år.

Att svenska fondsparare kan njuta av kvalitetshöjande tjänster motsvarande 20 miljarder kronor per år är inte rimligt. Istället för att ta betalt “bakvägen” via en provision från fondbolaget så tycker vi att kunder själva ska få välja vilka värdehöjande tjänster de vill betala för.

Nu vänder vi uppochner på den gamla modellen

Med Fondo kan du fondspara till inköpspris - det vill säga här fondsparar du provisionsfritt - alla kickbacks vi mottar kommer alltid i fullo att gå tillbaka till dig. Enkelt uttryckt betyder det att du får ut mer av dina sparpengar jämfört med att du skulle använda en fondförmedlare som behåller kickbacks.

Vårt baspaket är kostnadsfritt och fler spännande features och fonder är påväg. Framåt kommer vi att börja lansera plustjänster till olika typer av sparare.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID