FONDLISTANSWEDBANK ROBUR ACCESS EDGE SWEDEN A
logo

Swedbank Robur Access Edge Sweden A

Access Edge Sweden är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige och förvaltas med en kvantitativ strategi. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och förvaltas med en tydlig klimatinriktning i linje med Parisavtalet vilket bland annat innebär att bolag med låga utsläpp av växthusgaser premieras. Upp till 10 procent av fonden kommer att investeras i s.k. impactbolag som exempelvis direkt bidrar till omställningen mot ett förnybart energisystem. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt.

Faktablad

Information

 • FörvaltareSwedbank
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondJa
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 30 %
 • Löpande avgifter0,30 %
 • Transaktionsavgifter0,03 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift0,33 %
 • Din rabatt-0,10 %
 • Din avgift0,23 %

Risk & Betyg

RiskMedel (5 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
18.56Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,28 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

92,45 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,01 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige86.53%
Finland3.59%
Storbritannien3.53%
Schweiz3.35%
Danmark1.90%
Norge0.83%
USA0.28%