FONDLISTANSENSOR SVERIGE FOCUS A
logo

Sensor Sverige Focus A

Sensor Sverige Focus har som målsättning att genom att komponera en aktivt förvaltad portfölj uppnå en värdetillväxt som över tiden överstiger fondens jämförelseindex, SIX Portfolio Return Index.Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i marknadsnoterade aktier i Sverige utan särskild branschinriktning och storlek. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver. Förvaltningen av portföljen baseras på att genom makroanalys bedöma aktiemarknanden avseende en rad olika faktorer som exempelvis konjunktur-, ränte- och valututveckling, samt utifrån fundamental analys göra ett strikt och koncentrerat urval av aktier. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Faktablad

Information

 • FörvaltareSensor Fonder
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 45 %
 • Löpande avgifter1,64 %
 • Transaktionsavgifter0,14 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,77 %
 • Din rabatt-0,80 %
 • Din avgift0,97 %

Risk & Betyg

RiskMedel (5 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
19.4Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,31 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

94,38 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

95,08 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige89.87%
Danmark5.44%
Schweiz4.69%