FONDLISTANSENSOR RÄNTEFOND A
logo

Sensor Räntefond A

Sensor Räntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i räntebärande instrument utgivna i svenska kronor. Fondens målsättning är att uppnå en god långsiktig värdetillväxt överstigande fondens jämförelseindex, Solactive SEK IG Credit index. Högst tio procent av fondförmögenheten får placeras i fondandelar. Av fondens medel ska minst 90 procent vara placerade i räntebärande instrument eller på konto hos kreditinstitut. Minst 80 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument denominerade i svenska kronor eller i svenska kronor på konto hos kreditinstitut. Fonden får investera både i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med lägre kreditvärdighet, det vill säga inom High Yield-segmentet, och i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med högre kreditvärdighet, så kallad Investment Grade (”IG”). Fonden får placera i tillgångar som saknar kreditbetyg.

Faktablad

Information

 • FörvaltareSensor Fonder
 • FondtypRäntefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 41 %
 • Löpande avgifter0,91 %
 • Transaktionsavgifter0,19 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,09 %
 • Din rabatt-0,45 %
 • Din avgift0,64 %

Risk & Betyg

RiskLåg (2 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi