FONDLISTANCAPTOR ASTER GLOBAL CREDIT SHORT-TERM A
logo

Captor Aster Global Credit Short-Term A

Fonden är en global företagsobligationsfond med valutasäkrade andelsklasser i svenska kronor, norska kronor samt euro. Förvaltningsstrategin syftar till att ge investeraren exponering mot en väldiversifierad global korg av företagsobligationer med god kreditkvalitet. Fondens kreditduration motsvarar den genomsnittliga löptiden för globala företagsobligationer medan ränteduration hålls kortare med en löptid understigande ett år. Fonden investerar kapitalet i företagsobligationer eller alternativt i säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer i kombination med kreditderivat i syfte att skapa motsvarande exponering. Obligationer och referenstillgångarna i kreditderivat ska ha goda kreditbetyg med minst “investment grade” vid investeringstillfället. Fonden använder huvudsakligen räntederivat för att upprätthålla räntebindningstiden. Fonden lämpar sig för investerare med en placeringshorisont längre än 3 år.

Faktablad

Information

 • FörvaltareCaptor
 • FondtypRäntefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 22 %
 • Löpande avgifter0,40 %
 • Transaktionsavgifter0,06 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift0,46 %
 • Din rabatt-0,10 %
 • Din avgift0,36 %

Risk & Betyg

RiskLåg (2 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi