FONDLISTANCLIENS FÖRETAGSOBLIGATIONER A
logo

Cliens Företagsobligationer A

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som långsiktigt minst motsvarar avkastningen för den nordiska företagsobligationsmarknaden. Av Fondens medel skall minst 90 procent vara placerade i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument vars underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, valutor eller finansiella index samt på konto i kreditinstitut. Minst 50 procent av fondens medel ska vara investerade i företagsobligationer. Vidare skall alltid mer än 50 procent av Fondens medel vara placerat i finansiella instrument utgivna av företag som har sitt säte i Norden eller vars finansiella instrument är upptagna till handel på en marknadsplats i Norden. Fondens sammanlagda exponering beräknas med en absolut Value-at-Risk-modell (VaR-modell). Risken i fonden får uppgå till högst 20 procent av fondens värde.

Faktablad

Information

 • FörvaltareCliens
 • FondtypRäntefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp5 000 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt NaN %
 • Löpande avgifter0,76 %
 • Transaktionsavgifter0,16 %
 • Resultatbaserad avgiftNaN %
 • Ordinare avgift0,92 %
 • Din rabatt-0,00 %
 • Din avgift0,92 %

Risk & Betyg

RiskLåg (2 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
18.19Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,1 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

93 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,62 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi