FONDLISTANNORRON SICAV SUSTAINABLE PRESERVE R SEK
logo

Norron SICAV Sustainable Preserve R SEK

Norron Sustainable Preserve är en nordisk väldiversifierad aktivt förvaltad räntefond med snitt BBB som investerar i räntebärande instrument med genomsnittlig löptid upp till 3 år. Investeringarna viktas mellan företagsobligationer, statsobligationer och bostadsobligationer. Fonden är klassificerad som artikel 9 enligt SFDR. Bolagen vi investerar i ska bidra till något av fondens fem hållbarhetsmål: Klimat & miljö, Hälsosamma & välmående samhällen, Innovativa & hållbara lösningar, Hållbara städer & infrastruktur eller Hållbar finansiering. Det innebär också att bolagen vi investerar i ska ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Tillämpar exkludering.

Faktablad

Information

 • FörvaltareNorron
 • FondtypRäntefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 21 %
 • Löpande avgifter0,55 %
 • Transaktionsavgifter0,27 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift0,82 %
 • Din rabatt-0,18 %
 • Din avgift0,65 %

Risk & Betyg

RiskLåg (2 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
17.5Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 9
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,24 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

93,82 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

94,46 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi