FONDLISTANCAPTOR ASTER GLOBAL HIGH YIELD A
logo

Captor Aster Global High Yield A

Fonden är en global företagsobligationsfond. Obligationerna tillåts ha kreditkvalitet inom segmentet high yield samt genomsnittlig räntebindningstid mellan 1 och 7 år. Fondens målsättning är att inom ramen för dess riskbegränsningar generera en hög riskjusterad avkastning. Fonden investerar kapitalet i företagsobligationer alternativt säkerställda bostadsobligationer eller obligationer utgivna eller garanterade av stater, kommuner och överstatliga organisationer i kombination med kreditderivat i syfte att skapa motsvarande exponering. Fonden använder huvudsakligen räntederivat för att upprätthålla räntebindningstiden. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske varje svensk bankdag. Fonden lämnar inte någon utdelning. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Faktablad

Information

 • FörvaltareCaptor
 • FondtypRäntefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 23 %
 • Löpande avgifter0,60 %
 • Transaktionsavgifter0,06 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift0,66 %
 • Din rabatt-0,15 %
 • Din avgift0,51 %

Risk & Betyg

RiskMedel (3 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
20.41Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

99,38 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

94,26 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,44 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi