FONDLISTANSIMPLICITY HIGH YIELD C
logo

Simplicity High Yield C

Fonden är en aktivt förvaltad lång räntefond som främst investerar i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, så kallad High Yield. Fonden har som mål att, med avseende på fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt för fondens tillgångar, och i huvudscenariot årligen ge en positiv avkastning. Vid särskilt extraordinära marknadsförhållanden har fonden som målsättning att inom en tvåårsperiod ge en positiv avkastning. Fondens placerar huvudsakligen i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid. Fonden strävar efter att ha en genomsnittlig duration som i normalfallet ligger mellan 0–5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden får under vissa omständigheter placera mer än 35 procent av tillgångarna i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av svenska staten, kommun eller annan kommunal myndighet.

Faktablad

Information

 • FörvaltareSimplicity
 • FondtypRäntefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

 • Löpande avgifter0,51 %
 • Transaktionsavgifter0,41 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift0,92 %
 • Din rabattKickbacks
 • Din avgift0,92 %

Risk & Betyg

RiskMedel (3 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi