FONDLISTANSWEDBANK ROBUR CLIMATE BOND HIGH YIELD A
logo

Swedbank Robur Climate Bond High Yield A

Climate Bond High Yield är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar globalt i företagsobligationer med lägre kreditkvalitet (high yield). Fonden har en investeringsstrategi där fokus är obligationer utgivna i syfte att uppnå ett hållbart samhälle i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling med fokus på klimatet. Investeringar görs exempelvis inom hållbar energi, bevarande av miljön och bekämpning av klimatförändringar. Fonden har hållbara investeringar som mål och är en så kallad artikel 9-fond i enlighet med Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR-regelverket). Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav får uppgå till maximalt sex år. Derivatinstrument används i syfte att valutasäkra fondens innehav mot svenska kronor men används också som ett led i placeringsinriktningen. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se.

Faktablad

Information

 • FörvaltareSwedbank
 • FondtypRäntefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 21 %
 • Löpande avgifter0,84 %
 • Transaktionsavgifter0,43 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,27 %
 • Din rabatt-0,26 %
 • Din avgift1,01 %

Risk & Betyg

RiskMedel (3 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
18.17Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,68 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

94,69 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

95,07 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi