FONDLISTANSWEDBANK ROBUR CLIMATE BOND HIGH YIELD A
logo

Swedbank Robur Climate Bond High Yield A

Corporate Bond Europe Mix är en räntefond som till övervägande del placerar i företagsobligationer som handlas i Europa. Fonden placerar i företagsobligationer med både högre och lägre kreditkvalitet. Fonden är flexibel avseende bransch, valuta, löptid och kreditrating vilket ger förvaltarna möjligheter att skapa god avkastning. Durationen ligger i normalläget mellan 1–2 år. Alla innehav valutasäkras till svenska kronor. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden passar dig som söker en investering med högre förräntningstakt än traditionella räntefonder.

Faktablad

Information

 • FörvaltareSwedbank
 • FondtypRäntefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 21 %
 • Löpande avgifter0,84 %
 • Transaktionsavgifter0,43 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,27 %
 • Din rabatt-0,26 %
 • Din avgift1,01 %

Risk & Betyg

RiskMedel (3 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
18.07Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,6 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

94,33 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

94,66 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi