FONDLISTANINVESTERUM STRATEGIC VALUE A
logo

Investerum Strategic Value A

Fonden är en värdepappersfond vars mål är att uppnå en långsiktigt god avkastning och bevara andelsägarnas kapital genom att följa en aktiv värdebaserad placeringsstrategi i linje med den vedertagna placeringsstrategin "Value Investing". Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som förvaltarna bedömer har förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Fonden kan placera upp till 100 procent av fondens medel på aktiemarknaden och upp till 100 i räntebärande instrument eller likvida medel. Allokeringen kan komma att variera över tiden.

Faktablad

Information

 • FörvaltareInvesterum
 • FondtypBlandfond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp1 000 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 19 %
 • Löpande avgifter1,91 %
 • Transaktionsavgifter0,07 %
 • Resultatbaserad avgift2,06 %
 • Ordinare avgift4,03 %
 • Din rabatt-0,76 %
 • Din avgift3,27 %

Risk & Betyg

RiskMedel (3 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
20.07Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

98,28 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

91,29 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

91,51 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA65.01%
Danmark13.58%
Schweiz6.46%
Sverige4.56%
Tyskland3.86%
Storbritannien2.71%
Finland2.48%
Frankrike1.34%