FONDLISTANSWEDBANK ROBUR STIFTELSEFOND A
logo

Swedbank Robur Stiftelsefond A

Stiftelsefond är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i Sverige och globalt, huvudsakligen via andra aktivt förvaltade Swedbank Roburfonder. I normalfallet placeras 60 procent i svenska och globala aktiefonder och 40 procent i svenska och europeiska räntefonder. Fördelningen mellan och inom aktie- och räntemarknaderna baseras bland annat på förvaltarteamets analys av konjunktur, värdering, likviditet, marknadsklimat och investeringscykel. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt.

Faktablad

Information

 • FörvaltareSwedbank
 • FondtypBlandfond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 27 %
 • Löpande avgifter1,03 %
 • Transaktionsavgifter0,17 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,20 %
 • Din rabatt-0,33 %
 • Din avgift0,87 %

Risk & Betyg

RiskMedel (3 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
18.12Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,96 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

92,84 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,58 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige45.83%
USA25.59%
Schweiz5.05%
Storbritannien4.93%
Finland3.63%
Danmark3.18%
Frankrike1.85%
Kanada1.79%
Taiwan1.63%
Japan1.61%