FONDLISTANTELLUS MIDAS
logo

Tellus Midas

Tellus Midas målsättning är att, genom investeringar i aktier och räntebärande instrument över hela världen med flexibel aktieandel långsiktigt bygga upp andelsägarnas sparkapital, ge fondens investerare en tydligt positiv avkastning över tiden som dessutom väsentligt överstiger den långsiktiga avkastningen på aktiemarknaderna, samt att undvika enskilda år med kraftigt negativ avkastning. Fondbolagets bedömning är att börserna på mycket lång sikt bör ge en avkastning på cirka 7 procent i årstakt. Tellus Midas siktar högre och har därför som målsättning att på lång sikt ge en genomsnittlig årlig avkastning överstigande 10 procent. Fondens avkastning kommer dock att variera avsevärt från år till år. Fonden lämpar sig för sparare och investerare som har en placeringshorisont på minst 5 år. Varje fondandelsägare måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Fondens basvaluta är svenska kronor och avkastningsmålen ovan avser svenska kronor.

Faktablad

Information

 • FörvaltareTellus Fonder
 • FondtypBlandfond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 27 %
 • Löpande avgifter1,05 %
 • Transaktionsavgifter0,37 %
 • Resultatbaserad avgift0,40 %
 • Ordinare avgift1,82 %
 • Din rabatt-0,50 %
 • Din avgift1,32 %

Risk & Betyg

RiskMedel (4 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
19.35Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,14 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

91,85 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

91,81 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige31.42%
USA21.19%
Tyskland9.52%
Nederländerna8.68%
Danmark7.57%
Italien6.42%
Frankrike3.73%
Finland3.27%
Spanien2.95%
Storbritannien2.35%