FONDLISTANPARETO GLOBAL B
logo

Pareto Global B

Fonden investerar i aktier och har ett globalt investeringsmandat. Viktiga urvalskriterier för fondens placeringar är solid balansräkning, goda historiska avkastning på eget kapital och rimliga priser. Portföljen är diversifierad genom branscher, geografi och företagsstorlek. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att placeringsbeslut baseras på egna analyser. Investeringsfilosofin kan karakteriseras som försiktig, långsiktig och mindre transaktionsinriktad. Vi bevakar solida och välskötta företag med långsiktig potential och investerar vanligen i 20-30 av dem.

Faktablad

Information

 • FörvaltarePareto Asset management
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaNOK
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 46 %
 • Löpande avgifter1,60 %
 • Transaktionsavgifter0,01 %
 • Resultatbaserad avgiftNaN %
 • Ordinare avgift1,61 %
 • Din rabatt-0,75 %
 • Din avgift0,86 %

Risk & Betyg

RiskMedel (4 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
18.12Poäng
20.86Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,03 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

91,4 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,44 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA65.18%
Sverige10.85%
Spanien6.38%
Storbritannien5.76%
Schweiz4.26%
Nederländerna3.17%
Frankrike2.77%
Tyskland1.62%