FONDLISTANS-BANKEN KLIMATMÅL VÄRLD AKTIE A
logo

S-Banken Klimatmål Värld Aktie A

Målet med fondens investeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så god avkastning som möjligt. Fonden investerar globalt främst i sådana aktier och aktierelaterade värdepapper som ingår i jämförelseindexet. Fonden gör hållbara investeringar med särskild betoning på miljöfrågor. Fonden strävar efter att begränsa klimatförändringarna och minska koldioxidutsläppen. Detta främjas bland annat genom att investera i företag som ingår i jämförelseindexet.

Faktablad

Information

 • FörvaltareS-Pankki
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaEUR
 • Minsta köpbelopp200 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 47 %
 • Löpande avgifter1,80 %
 • Transaktionsavgifter0,13 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,93 %
 • Din rabatt-0,90 %
 • Din avgift1,03 %

Risk & Betyg

RiskMedel (4 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
18.15Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,04 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

91,81 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,17 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA63.52%
Frankrike7.93%
Taiwan5.00%
Danmark4.64%
Tyskland3.99%
Japan3.66%
Schweiz2.63%
Spanien2.34%
Finland1.71%
Hongkong SAR1.49%