FONDLISTANM&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C ACC
logo

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc

Mål: Fonden strävar efter att: • finansiellt mål: Ge en kombination av kapitaltillväxt och intäkter i syfte att ge en högre avkastning än den globala aktiemarknaden under en femårsperiod och • hållbarhetsmål: Investera i företag som bidrar till Parisavtalets mål om klimatförändringar. Kärninvestering: Minst 80 % av fonden investeras direkt i aktier i företag, oavsett sektor och storlek, var som helst i världen, inklusive tillväxtmarknader. Fonden innehar vanligtvis aktier i färre än 40 företag. Fonden investerar i värdepapper som uppfyller ESG-kriterierna och tillämpar en uteslutningsstrategi och strategi för positiva ESG-resultat, utöver sin strategi för hållbar investering i strävan efter målet för hållbar investering, enligt beskrivningen i föravtalsbilagan. Andra investeringar: Fonden kan även investera i andra fonder (inklusive fonder som förvaltas av M&G) och kontanter eller tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter.

Faktablad

Information

 • FörvaltareM&G
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaEUR
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

 • Löpande avgifter0,97 %
 • Transaktionsavgifter0,09 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,06 %
 • Din rabattKickbacks
 • Din avgift1,06 %

Risk & Betyg

RiskMedel (4 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
19.01Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 9
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,01 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

90,98 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA58.78%
Danmark9.58%
Storbritannien9.13%
Frankrike4.89%
Japan4.59%
Schweiz3.69%
Indien3.07%
Tyskland2.81%
Nederländerna1.80%
Kina1.66%