FONDLISTANSILVERDOME ONE C
logo

SilverDome One C

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som genom investeringar i olika tillgångsslag och strategier avser att ge investeraren en stabil värdeökning över tid med ett så lågt ackumulerat värdefall som möjligt. Fonden investerar globalt och har exponering mot flera marknader, sektorer och industrier. Ett väldiversifierat tillvägagångsätt gör att fondens kurssvängningar reduceras utan att avkastningen påverkas negativt. Fondens målsättning är att generera en god riskjusterad avkastning oavsett marknadsläge.

Faktablad

Information

 • FörvaltareiSEC
 • FondtypAlternativa
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp1 000 000 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

 • Löpande avgifter1,13 %
 • Transaktionsavgifter0,09 %
 • Resultatbaserad avgift0,58 %
 • Ordinare avgift1,81 %
 • Din rabattKickbacks
 • Din avgift1,81 %

Risk & Betyg

RiskMedel (3 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Ej klassificerad
Låg CO2 riskNej

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi