FONDLISTANATLANT EDGE
logo

Atlant Edge

Atlant Edge är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer. Andelen aktier varierar men utgör oftast 30-50 % av fondens värde. En del av aktieexponeringen är mot onoterade innehav, vilka normalt utgör 10-25 % av fondens värde och likviditeten i dessa är av förklarliga skäl lägre. Vi gör bedömningen att vi kan sälja även dessa innehav till marknadspris inom en rimlig tid. Fonden eftersträvar att med ett begränsat risktagande skapa en marknadsneutral snittavkastning som överstiger fondens avkastningströskel (SSVX 90 dagar) med minst 7 procentenheter till en risk som är lägre än den svenska aktiemarknaden.

Faktablad

Information

 • FörvaltareAtlant
 • FondtypAlternativa
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaSEK
 • Minsta köpbelopp50 000 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 28 %
 • Löpande avgifter1,31 %
 • Transaktionsavgifter0,46 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift1,77 %
 • Din rabatt-0,50 %
 • Din avgift1,27 %

Risk & Betyg

RiskMedel (3 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Sverige75.18%
USA24.82%