FONDLISTANCARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC
logo

Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc

Delfondens viktigaste egenskaper är följande: 2 Delfonden strävar efter att överträffa sin referensindikator under en period på mer än fem år. 2 Referensindikatorn är MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Den konverteras till euro för EUR-andelar och säkrade andelar och till referensvalutan för andelsklassen för icke-säkrade andelar. 2 Delfonden är en internationell aktiefond som investerar på världens finansmarknader och vars främsta avkastningsmotorer är: Aktier: Delfonden ska alltid ha en exponering på minst 60 % av sina nettotillgångar mot internationella aktier. Den investerar i företag i alla storlekar utan begränsning till vissa sektorer eller geografiska områden, inklusive tillväxtländer. Valutor: I exponerings- och säkringssyfte kan delfonden använda andra valutor än fondens värderingsvaluta. 2 Förvaltaren kan som avkastningsmotorer använda sig av strategier för relativt värde som avser dra nytta av det relativa värdet mellan olika instrument.

Faktablad

Information

 • FörvaltareCarmignac
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaEUR
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

 • Löpande avgifter1,22 %
 • Transaktionsavgifter0,29 %
 • Resultatbaserad avgift0,59 %
 • Ordinare avgift2,10 %
 • Din rabattKickbacks
 • Din avgift2,10 %

Risk & Betyg

RiskMedel (4 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
21.5Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 9
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

96,62 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

89,73 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

92,15 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA57.76%
Frankrike7.98%
Taiwan6.18%
Danmark5.92%
Nederländerna4.23%
Schweiz3.84%
Kina2.67%
Sydkorea2.34%
Indien2.03%
Japan1.84%