FONDLISTANGLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS R EUR ACC
logo

Global Disruptive Opportunities Class R EUR Acc

Investeringsmålet är att uppnå bättre resultat än globala aktiemarknader under en längre tidsperiod (minst fem år) genom att investera i aktier i företag som – helt eller delvis – antingen utvecklar eller drar nytta av omstörtande affärsmodeller. För att uppnå detta investeras minst 75 % av delfondens tillgångar i aktier och likvärdiga värdepapper i vilket land som helst, utan begränsningar avseende börsvärde. Av denna del på 75 % av tillgångarna kan delfonden investera upp till maximalt 25 % i kinesiska A-aktier via Stock Connect. Delfondens aktieexponering kommer att vara mellan 75 % och 120 % av dess tillgångar. I informationssyfte fungerar MSCI World Net Total Return Index (återinvesterad nettoutdelning) som en indikator a posteriori för bedömning av delfondens resultat. Derivatinstrument kan användas av delfonden för säkring, i arbitrageexponeringssyfte och/eller för effektiv portföljförvaltning.

Faktablad

Information

 • FörvaltareCPR Asset Management
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaEUR
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

 • Löpande avgifter1,30 %
 • Transaktionsavgifter0,34 %
 • Resultatbaserad avgift0,12 %
 • Ordinare avgift1,76 %
 • Din rabattKickbacks
 • Din avgift1,76 %

Risk & Betyg

RiskMedel (5 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
18Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,15 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

91,9 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,33 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA78.62%
Japan5.98%
Nederländerna3.40%
Storbritannien2.56%
Frankrike2.51%
Schweiz2.16%
Brasilien1.75%
Taiwan1.70%
Kina0.71%
Danmark0.61%