Prislista för Fondo

Gäller från och med 2023-12-01

Allmänna fördelar med Fondo

Kostnadsfritt fondsparande: Hos Fondo betalas alla fondprovisioner som vi mottar från fondbolagen för distribution tillbaka till dig som kund.

Du som handlar själv via appen (så kallad självbetjäning) betalar bara för vad fondens förvaltning faktiskt kostar.

Självbetjäning via appen

Löpande avgifter:

  • Plattformsavgift: 0.00 % per år

Rådgivningstjänster

Om du väljer att koppla ditt konto till en extern rådgivare som kan hjälpa dig med ditt sparande, tillkommer följande avgifter:

Löpande avgifter:

  • Förmedlingsavgift (sparande över 250 000 kr): 0.15 % per år
  • Förmedlingsavgift (sparande under 250 000 kr): 0.30 % per år

Obs: Kontakta din rådgivare angående eventuella ytterligare kostnader kopplade till rådgivningstjänsterna.


Valutaväxling vid fondhandel

Vid köp och sälj av fonder i utländsk valuta:

  • Valutaväxlingsavgift: 0.25 % per växlingstillfälle