FONDLISTANFOOD FOR GENERATIONS A EUR ACC
logo

Food For Generations A EUR Acc

Investeringsmålet är att uppnå bättre resultat än globala aktiemarknader under en längre tidsperiod (minst fem år) genom att investera i internationella aktier som ingår i hela livsmedelsvärdekedjan. För att uppnå detta är delfondens investeringsstrategi inriktad på att välja ut värdepapper i företag som ägnar sig åt jordbruk, skogsbruk, vattenförsörjning, produktion och distribution av mat och dryck, restaurangnäring och alla relaterade verksamheter. Investeringsprocessen väger in ett hållbart synsätt genom att utesluta vissa företag som är mycket kontroversiella vad beträffar miljö, samhälle och förvaltning. Minst 75 % av delfondens tillgångar investeras i aktier och likvärdiga värdepapper i vilket land som helst, utan begränsningar avseende börsvärde. Av denna del på 75 % av tillgångarna kan delfonden investera upp till maximalt 25 % i kinesiska A-aktier via Stock Connect.

Faktablad

Information

 • FörvaltareCPR Asset Management
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaEUR
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 36 %
 • Löpande avgifter1,80 %
 • Transaktionsavgifter0,26 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift2,06 %
 • Din rabatt-0,75 %
 • Din avgift1,31 %

Risk & Betyg

RiskMedel (4 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
22.04Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

92,4 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

91,59 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

95,06 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA34.12%
Frankrike14.95%
Storbritannien11.34%
Tyskland7.98%
Kanada6.96%
Irland5.79%
Nederländerna4.40%
Japan3.77%
Norge2.42%
Finland2.05%