FONDLISTANGLOBAL SILVER AGE CLASS A EUR ACC
logo

Global Silver Age Class A EUR Acc

Fondens placeringsmål är att på lång sikt (minst fem år) överträffa globala aktiemarknader genom att dra nytta av dynamiken hos internationella värdepapper kopplade till en åldrande befolkning. För att uppnå detta investeras minst 75 % av delfondens tillgångar i aktier och likvärdiga värdepapper i vilket land som helst, utan begränsningar avseende börsvärde med anknytning till verksamhetsområdet. Delfonden kan investera upp till 25 % av sina tillgångar i aktier eller liknande värdepapper som emitterats i tillväxtmarknadsländer (inklusive kinesiska A-aktier via Stock Connect upp till maximalt 25 % av tillgångarna). I informationssyfte fungerar MSCI World Net Total Return Index (återinvesterad nettoutdelning) som en indikator a posteriori för bedömning av delfondens resultat. Derivatinstrument kan användas av delfonden för säkring, i exponeringssyfte och/eller för effektiv portföljförvaltning.

Faktablad

Information

 • FörvaltareCPR Asset Management
 • FondtypAktiefond
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaEUR
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt 36 %
 • Löpande avgifter1,82 %
 • Transaktionsavgifter0,28 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift2,10 %
 • Din rabatt-0,75 %
 • Din avgift1,35 %

Risk & Betyg

RiskMedel (4 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
20.08Poäng
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

97,56 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

90,29 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

93,04 / 100

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

USA54.72%
Frankrike15.18%
Storbritannien7.36%
Tyskland4.90%
Kanada4.82%
Danmark4.16%
Schweiz3.17%
Japan3.03%
Irland1.05%
Hongkong SAR0.83%