FONDLISTANAMUNDI FUNDS - CASH USD A2 USD (C)
logo

Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)

Delfondens mål är att sträva efter resultat nära referensindikatorn USD Libor 3-month, genom att investera minst 67 % av sina totala tillgångar i penningmarknadsinstrument benämda i USA-dollar eller annan valuta som kurssäkrats genom valutaswapp. Delfonden måste ha en genomsnittlig portföljlöptid på högst 90 dagar. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer.

Faktablad

Information

 • FörvaltareAmundi
 • FondtypFUND_MAIN_CARD_TYPE_MONEYMARKET
 • IndexfondNej
 • HandelsvalutaUSD
 • Minsta köpbelopp100 SEK
 • HandelsintervallDagligen

Avgifter

Rabatt NaN %
 • Löpande avgifter0,46 %
 • Transaktionsavgifter0,04 %
 • Resultatbaserad avgift0,00 %
 • Ordinare avgift0,50 %
 • Din rabatt-0,00 %
 • Din avgift0,50 %

Risk & Betyg

RiskLåg (1 av 7)
Morningstarbetyg

Risk och Betyg visar den historiska relationen mellan avkastning och risk för en fond jämfört sin fondkategori. Du kan läsa mer om dessa mått på Morningstars hemsida.

Hållbarhet

500
Snitt
SÄMSTBÄST
Morningstarbetyg
Hållbarhet (SFDR)Artikel 8
Låg CO2 riskJa

Miljöfaktorer

Fondens samlade betyg baseras på nedan faktorer där 100 är bäst och 0 sämst.

Miljö

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till miljö och klimat.

Socialt

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till socialt ansvar, som till exempel mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Bolagsstyrning

Ej kategoriserat

Värdet visar hur väl de företag fonden investerar i tar hänsyn till bolagsstyrning, som till exempel ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption.

Geografi

Hot or not?

Se om en fond trendar bland våra kunder. Temperaturen räknas löpande över 30 dagar och baseras på vikten köp och sälj.

+0,0°
-50°+50°
SÄLJERNEUTRALKÖPER