Så har vi räknat

Beloppet som presenteras under "Med Fondo sparar du" är de extra pengar du sparar över tid när du väljer ett provisionsfritt sparande. Observera att det som räknats fram är pengar du sparar utöver avkastningen på din startsumma. Uträkningen är ett exempel som baserats på en tidsperiod över 30 år, samt en antagen årlig genomsnittlig avkastning om 10%.

Som Fondo-kund ges du rabatter på i genomsnitt 40% jämfört med fondernas ordinarie avgifter. Dessa rabatter återbetalas till dig kvartalsvis och blir ett betydande tillskott till ditt sparande när dessa återinvesteras löpande. Även om avkastningen i uträkningen är baserad på antaganden om de finansiella marknadernas framtida utveckling, visar de tydligt hur Fondos reducerade fondavgifter påverkar ditt långsiktiga sparande.