Vikten av att spara kontinuerligt

Bättre att sänka summan än att sluta spara helt

I artikeln Kom igång med ditt regelbundna sparande gick vi igenom hur du ska komma igång med ett regelbundet sparande och varför det är bra. Bland annat påpekade vi att det är viktigt att du kommer ihåg det långsiktiga perspektivet, och att det i regel är bra att fortsätta ditt regelbundna sparande oavsett hur marknaden ser ut. I denna artikel tänkte vi därför ge konkreta exempel på tre olika månadsspar och hur du kan tänka när det stormar på börsen.

När det kommer till ett regelbundet sparande finns det egentligen inget rätt eller fel, utan det är du som avgör hur ditt regelbundna sparande ska se ut - det viktigaste är ju faktiskt att du sparar överhuvudtaget. Men även om det inte finns ett facit, så kan du ändå vara mer eller mindre smart i ditt sparande. För att visa hur du kan tänka har vi tagit fram tre olika exempel på månadsspar där grundförutsättningarna är desamma, men där regelbundenheten eller summan ändras, vilket kan påverka utfallet - det vill säga din avkastning.

Om vi utgår från att du arbetar mellan du är 20 och 65 år gammal blir din sparhorisont 45 år. Med en lön motsvarande medianlönen i Sverige, det vill säga 33 200 kr, får du efter skatt ut ungefär 26 000 kr. Hur mycket av lönen du ska spara varje månad beror självklart på utgifter och livssituation, men en vanligt förekommande tumregel är att spara 10 procent av nettolönen. I detta exempel skulle det alltså innebära att du sparar 2600 kr i månaden.

Under olika perioder i livet går vi igenom olika händelser, som kan ha en ekonomisk påverkan - exempelvis studier, första jobbet, giftermål, barn, nya bostäder - innan det är dags för pension. Vi uppskattar att det i genomsnitt sker ungefär åtta stora livsomvälvande händelser i en vuxen människas liv - exempelvis flyttar en person i genomsnitt fem gånger. Åtta stora händelser på 60 år innebär alltså att det var sjätte år sker en omställning som gör att du kan behöva förändra ditt sparande.

Vi antar slutligen en genomsnittlig avkastning är 8 procent per år, och detta på grund av att aktiemarknaden historiskt har gått upp 8 procent i snitt per år.

Förutsättningarna för ditt månadssparande är alltså:

  • 2600 kr i månadssparande
  • 45 års sparhorisont
  • 8% årlig snittavkastning
  • Livsomvälvande händelse var 6:e år

Hur ser resultatet ut om du fortsätter månadsspara?

Håller du igång ett månadsspar på 2600 kr i månaden, kommer du efter 45 år ha sparat ihop till 13.8 miljoner kronor.

Hur ser resultatet ut om du pausar ditt månadsspar?

I detta exempel utgår vi ifrån att du var sjätte år helt och hållet pausar ditt sparande, för att du känner att du inte har möjlighet att fortsätta. Vad händer med resultatet då? Efter 45 år kommer du ha sparat 11.6 miljoner kronor. Det är givetvis mycket pengar, men det är hela 2.7 miljoner kronor mindre än om du hade fortsatt ditt sparande.

Hur ser resultatet ut om du minskar summan på ditt månadsspar?

I det sista exemplet utgår vi återigen från att det sker en livsomvälvande händelse var sjätte år, men istället för att pausa ditt månadssparande helt, tittar vi på vad som händer om du fortsatt har möjlighet att spara, men med en minskad summa. Det vill säga att du var sjätte år sänker summan från 2600 kronor till 1300 kronor i månaden. Efter 45 år kommer du då ha sparat 12.7 miljoner kronor. Det är fortfarande 1 miljon kronor mindre än om du hade fortsatt ditt månadssparande, men det är å andra sidan också 1 miljon kronor mer än i exemplet där du pausar sparandet.

månadssparex.png

Vad tar vi med oss från dessa exemplen?

Om du känner för att pausa ditt månadsspar när du får nya ekonomiska förutsättningar, är det inte konstigt. Men som dessa exemplen visar finns risken att du då i slutändan inte får lika mycket avkastning. Det vi vill skicka med dig, är att så länge dina ekonomiska förutsättningar tillåter - sluta aldrig spara helt. Det bästa du kan göra är att fortsätta ditt månadsspar. Om det inte känns tryggt eller om du inte har möjlighet att fortsätta i samma takt, är det i alla fall bättre att sänka summan än att pausa sparandet helt.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID