Vad betyder NAV-kurs?

Guide för att förstå nettoandelsvärdet på fonder

När du går in på en fond i appen ser du något som heter NAV-kurs. Det är ett begrepp som du stöter på ofta om du investerar i fonder. Men vad betyder NAV-kurs?

navkurs2.png

NAV - vad står det för?

NAV är en förkortning av det engelska begreppet Net Asset Value, som på svenska översätts till nettoandelsvärde.

Vad innebär NAV-kurs?

När du investerar i fonder så finns det inte olika köp- och säljkurser under dagen som det gör när du handlar aktier. Istället används en NAV-kurs per dag, som även kallas fondkurs eller andelskurs. NAV-kursen är helt enkelt det aktuella marknadsvärdet för en fondandel efter att förvaltningsavgiften dragits av. NAV-kurs är alltså priset på fondandelarna, och reflekterar därmed marknadsvärdet på fondens tillgångar.

Hur räknar man ut NAV-kursen?

För att räkna ut en fonds NAV-kurs måste du först räkna ut fondförmögenheten. En fond består av ett flertal olika värdepapper som exempelvis aktier, räntor eller obligationer. Sätter du ihop marknadsvärdet av alla dessa värdepapper får du fondförmögenheten.

Därefter räknar man bort eventuella avgifter och delar sedan detta med de totala antal fondandelar fonden har för att få ut NAV-kursen.

Kort sagt: fondförmögenhet / fondandelar = NAV-kurs.

Hur ofta och när sätts fondkurserna?

Hur ofta och när NAV-kursen sätts ser lite olika ut beroende på fondbolag och fond. Men i de flesta fall värderas fondens innehav varje dag, och då ofta i slutet av varje handelsdag. Fondbolagen använder olika bryttider för när en order senast behöver registreras för att få den aktuella dagens NAV-kurs - fondhandel innebär därför att du alltid handlar fonder till okänd kurs.

Vad påverkar NAV-kursen?

Fondförmögenheten är värdet av alla fondens underliggande tillgångar. När marknadsvärdet på de underliggande tillgångarna ändras påverkar det fondförmögenheten och därmed även NAV-kursen.

Kan antalet fondandelar jag får när jag köper skilja sig åt?

Den summa du väljer att investera i en fond, delat på NAV-kursen, visar antalet fondandelar du får. Antalet fondandelar du får beror alltså på vad fondkursen står i och hur mycket pengar du vill investera. Det innebär även att en låg kurs ger dig fler andelar och en hög kurs ger dig färre andelar.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID