Vad betyder inflation för ditt sparande?

Lär dig förstå hur inflation påverkar ditt sparande

Vi reder ut begreppet inflation, vad inflation betyder för ditt sparande och tips på hur du kan tänka när priserna stiger.

Inflation - vad är det?

Kort och gott betyder inflation att priserna generellt stiger i samhället. När priserna ökar minskar värdet på dina pengar vilket gör att du vill konsumera idag snarare än imorgon. Inflation uppstår av olika anledningar. Om efterfrågan av varor och tjänster har varit större än utbudet under en längre tid skapas inflation. Priserna ökar då och det gör att du betalar mer för samma tjänst eller vara.

Inflation kan även uppstå om de generella kostnaderna för att producera varor och tjänster stiger. För att företagen inte ska gå i förlust måste de höja priserna. När inflationen stiger minskar alltså värdet på dina pengar. Du köper samma vara eller tjänst - men för mer pengar.

Hur påverkar inflationen räntan?

Sveriges Riksbank har som inflationsmål att ligga runt två procent. Syftet med inflationsmålet är att skapa stabilitet i prisnivåerna i samhället. När inflationen överstiger målet försöker man alltså dämpa inflationen och viljan att konsumera idag genom att höja räntorna. För dig kan höjda räntor exempelvis betyda dyrare bolån. Och tvärtom när priserna sjunker, så sänks räntan för att uppmuntra till konsumtion.

pappa-och-son-står-framför-en-buss.jpg

Vad betyder inflation för ditt sparande?

Om inflationen är hög minskas alltså värdet på dina pengar över tid. Sparar du dina pengar på ett bankkonto innebär Riksbankens räntehöjningar även att du får ränta på dina pengar på ett sparkonto - men det är inte alltid räntan täcker effekten från inflationen. Genom ett fondspar har du istället möjlighet att minska inflationens effekt på ditt sparande genom möjligheten till högre avkastning. Dock ska du vara medveten om att även ett fondsparande kan påverkas av inflation. När inflationen är hög och räntorna höjs kan värdet på vissa tillgångar som exempelvis aktier, minska. Det beror på att inflationen leder till att framtida vinster blir mindre värda eftersom pengar förlorar värde över tid. Särskilt tillväxtbolag brukar påverkas negativt av inflation eftersom de stora förväntade vinsterna ligger långt i framtiden. Även räntefonder påverkas ofta negativt av höjda räntor. Men trots inflation ger fondsparande en chans till högre avkastning än ett sparkonto på lång sikt, men som alltid är det viktigt att sprida riskerna.

Hur kan man tänka kring sitt sparande:

 • Ha is i magen - låt dina pengar ligga kvar så länge du sparar långsiktigt.
 • Fundera på vilka branscher och tillgångsslag som kan gynnas av hög inflation.
 • Sprid dina risker i ditt sparande.
 • Säkerställ att du har en kortsiktig buffert för prishöjningar.

Andra tips till när inflationen är hög och priserna stiger:

 • Gör en budget för att hålla koll på dina fasta och rörliga utgifter.
 • Se över dina abonnemang - kanske finns det någon streamingtjänst du inte använder.
 • Handla second hand.
 • Ta med matlåda till jobbet.
 • Undvik att köra bil - ta dig fram med kollektivtrafiken eller få in vardagsmotionen istället.
 • Var noga med att släcka alla lampor för att hålla nere elförbrukningen.
 • Handla matvaror efter säsong.Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

 • Spara till Sveriges lägsta avgifter
 • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
 • Säker inloggning med BankID