Vad är en räntefond?

Hur du ska tänka när du väljer en räntefond

Det fonder har gemensamt är att de består av ett flertal olika värdepapper samlade i ett. Ditt val av fond kan exempelvis bero på vilken tidshorisont du har på ditt sparande eller vilken risk du kan ta. Det finns helt enkelt fonder för olika typer av sparande.

Vad är en räntefond?

En räntefond investerar dina pengar i räntebärande värdepapper som exempelvis stats- eller företagsobligationer. En obligation kan jämföras med ett lån, där stater och företag ställer ut värdepapper till investerare för att få in pengar, istället för att exempelvis ta ett banklån. Den som investerar i en obligation får i sin tur ofta avkastning i form av ränteutbetalningar under lånets löptid. Räntefonder har därför i regel lägre risk än till exempel aktiefonder, där avkastningen kan svänga mer.

Det finns dock olika räntefonder beroende på vilken typ av räntebärande värdepapper som fondförvaltaren väljer att investera i. En viktig aspekt är kreditbetyget på den stat eller det företag som gett ut de räntebärande värdepapper fonden investerar i. Kreditbetyget visar sannolikheten att utgivaren kan betala tillbaka lånen till investerarna. Obligationer som ges ut av stater och/eller stabila bolag med hög kreditvärdighet brukar kallas Investment Grade, och har en lägre risk och även en lägre förväntad avkastning. Omvänt gäller för obligationer från bolag med låg kreditvärdighet, där betalningsförmågan kan vara mer osäker. Eftersom dessa obligationer innebär en högre risk ger de även en möjlighet till högre avkastning, och brukar därför kallas för högavkastande, på engelska High Yield.

Avkastningen på räntefonder styrs även av förändringar av marknadsräntan. När räntenivån sjunker ökar värdet på obligationer vilket ger en positiv påverkan på en räntefonds avkastning, medan en räntehöjning istället innebär en negativ påverkan på avkastningen. Hur mycket en ränteändring påverkar fondens utveckling beror i stor utsträckning på löptiden på fondens innehav. Därför brukar man ofta skilja “korta” och “långa” räntefonder, där längre löptider ofta innebär en större påverkan och därmed högre risk.

Korta räntefonder

En kort räntefond, ibland även kallad likviditets- eller penningmarknadsfond, investerar i värdepapper med en löptid som är mindre än ett år, som exempelvis statsskuldsväxlar. Korta räntefonder passar ofta om du vill använda dina pengar inom den närmsta tiden, och därför inte vill riskera alltför kraftiga svängningar, men ändå få chans till högre avkastning än ett sparkonto. Den korta löptiden skapar större förutsägbarhet och innebär därför en relativt lägre risk jämfört med långa räntefonder. Så även om korta räntefonder oftast inte ger speciellt hög avkastning kan det vara ett bra alternativ för att balansera risken i din portfölj.

Långa räntefonder

En lång räntefond innehåller räntebärande värdepapper med en löptid på mer än ett år. Sådana värdepapper kan exempelvis vara obligationer från stater eller företag, vilket innebär att det finns många olika varianter och risknivåer inom denna kategori. Om du är intresserad av att investera i en lång räntefond bör du även ha en längre sparhorisont, då långa räntefonder innebär en högre risk eftersom de påverkas av förändringar i marknadsräntan i högre utsträckning. Generellt innebär långa räntefonder dock ofta lägre risk än exempelvis aktiefonder, och kan även här vara ett alternativ för att diversifiera sin portfölj och sprida riskerna på lång sikt, samtidigt som det finns möjlighet till högre avkastning än korta räntefonder.

Vad kostar en räntefond?

En räntefonds avgift är i genomsnitt låg jämfört med andra fondtyper. Men eftersom avkastningen också är relativt lägre, är det extra viktigt att säkerställa att avgifterna inte äter upp din förväntade avkastning och skapar en negativ förväntad utveckling.

När ska jag välja räntefonder?

Räntefonder kan, som nämnt ovan, vara en bra komplettering i din sparportfölj. Givet att räntefonder inte investerar i aktier, utan istället i räntebärande värdepapper, innebär de att du inte bara sprider risker genom att spara i olika fonder, utan även olika tillgångsslag. Man brukar likna räntefonder med en broms i en sparportfölj, eftersom de är ett sätt att balansera den totala risknivån i ditt sparande.

Topp tre mest köpta räntefonder hos Fondo

  1. Amundi Funds - Cash USD
  2. Swedbank Robur Räntefond Kort A
  3. Storebrand - Grön Obligation
Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID