Vad är en indexfond?

Hur du ska tänka när du väljer en indexfond

Det fonder har gemensamt är att de består av ett flertal olika värdepapper samlade i ett. Ditt val av fond kan exempelvis bero på vilken tidshorisont du har på ditt sparande eller vilken risk du kan ta. Det finns helt enkelt fonder för olika typer av sparande.

Vad är ett index?

Index är en form av jämförelsetal, som beskriver hur ett eller flera värden har förändrats i förhållande till en viss tidpunkt. När man pratar om index i relation till fonder och fondsparande, används ofta ett s.k. jämförelseindex för att förstå en fonds utveckling i relation till den genomsnittliga utvecklingen för en liknande portfölj. På så sätt kan man utvärdera om fondens avkastning varit relativt hög eller relativt låg.

Vad är en indexfond?

Det finns dock fonder som, istället för att generera bättre utveckling än sitt jämförelseindex, har som mål att direkt spegla utvecklingen av ett valt index. Detta kallas för indexfonder. Indexfonder investerar alltså i samma värdepapper som ett marknadsindex. För en indexfond som följer indexet OMX Stockholm (som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen) kommer de bolag som ingår i OMX Stockholm även finnas i fonden. Bolagen kommer även utgöra samma andel av fonden som de representerar i indexet.

Vad kostar en indexfond?

Indexfonder är vanligtvis en typ av aktiefond, men till skillnad från aktivt förvaltade aktiefonder, är indexfonder passivt förvaltade. Det innebär att förvaltare av indexfonder inte behöver analysera och ta aktiva val om vilka aktier som ska ingå i en fond, eftersom innehaven i indexfonder styrs av det index som avses speglas. För dig som sparare betyder det därför att indexfonder ofta har en lägre avgift, eftersom fondförvaltarens jobb inte är lika krävande som för aktivt förvaltade fonder.

När ska jag välja indexfonder?

En bred indexfond kan vara en bra bas för en långsiktig sparportfölj, eftersom du sprider dina risker och får exponering mot den generella marknadsutveckling snarare än specifika bolag. Beroende på vilket index som fonden speglar kan dock risken i indexfonder variera. En indexfond som fokuserar på marknadsutvecklingen i specifika regioner eller branscher innebär ofta en högre risk än ett brett börsindex.

Topp tre mest köpta indexfonder hos Fondo

  1. PLUS Allabolag Sverige Index
  2. PLUS Småbolag Sverige Index
  3. PLUS Mikrobolag Sverige Index
Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID