Vad är en fond-i-fond?

Hur du ska tänka när du väljer en fond-i-fond

Det fonder har gemensamt är att de består av ett flertal olika värdepapper samlade i ett. Ditt val av fond kan exempelvis bero på vilken tidshorisont du har på ditt sparande eller vilken risk du kan ta. Det finns helt enkelt fonder för olika typer av sparande.

Vad är en fond-i-fond?

En fond-i-fond är en fond som placerar dina pengar i andra fonder istället för att investera direkt i aktier eller räntor. Förvaltaren för en fond-i-fond väljer ut vilka fonder som fond-i-fonden ska placera i. Det kan vara fonder från ett enskilt fondbolag, men det kan också vara från olika fondbolag. Valet av innehav kan ibland också göras baserat på vem som är förvaltare av de underliggande fonderna.

Med en fond-i-fond kan du få en ännu större riskspridning jämfört med om du skulle investera dina pengar i renodlade aktie- och räntefonder. Detta eftersom fond-i-fonder investerar i flera olika fonder, som i sin tur investerar i flera olika värdepapper. Det finns dock flera varianter av fond-i-fonder, där risknivån varierar beroende på vilka fonder som förvaltaren väljer att investera i. En fond-i-fond kan placera i endast aktiefonder, endast i räntefonder eller både och, vilket påverkar risknivån.

Vad kostar en fond-i-fond?

Avgiften, precis som risknivån, varierar beroende på vilken fond-i-fond du väljer. Men det är inte ovanligt att avgiften för fond-i-fonder är relativt höga. Det beror på att det ofta finns både en förvaltningsavgift för fond-i-fonden, men också i fonderna som fond-i-fonden placerar pengarna i. Det innebär alltså att du även betalar avgifter för de underliggande fonderna. Det är därför viktigt att se över den totala avgiften innan du investerar i en fond-i-fond, så att du inte betalar en onödigt hög avgift.

När ska jag välja en fond-i-fond?

Som tidigare nämnt kan du få en bra och stabil riskspridning genom att investera i fond-i-fonder. En fond-i-fond kan också innebära att du enkelt får tillgång till professionell hjälp med val av fonder, samt löpande omfördelning av fondinnehaven. Däremot bör man alltid se över avgifterna för fond-i-fonder, precis som resterande fondtyper.
Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID