Vad är en blandfond?

Hur du ska tänka när du väljer en blandfond

Det fonder har gemensamt är att de består av ett flertal olika värdepapper samlade i ett. Ditt val av fond kan exempelvis bero på vilken tidshorisont du har på ditt sparande eller vilken risk du kan ta. Det finns helt enkelt fonder för olika typer av sparande.

Vad är en blandfond?

En blandfond är som namnet låter, en fond som blandar investeringar i aktier och räntebärande värdepapper. Man skulle därför kunna säga att en blandfond är en mix av en aktie- och räntefond. Utöver att blandfonder investerar i flera tillgångsslag, det vill säga både aktier och räntebärande värdepapper, så kan de skilja sig mycket åt. Den kanske viktigaste skillnaden är att titta på fördelningen av aktier och räntor, då detta speglar fondens totala risknivå. Som vi skrivit om i tidigare inlägg innebär investeringar i aktier ofta en högre risk i jämförelse med investeringar i räntebärande värdepapper - men har därmed även chans till högre avkastning. Vidare kan blandfonder, precis som renodlade aktie- och räntefonder, vara fokuserade på särskilda geografiska marknader och/eller branscher, samt vara aktivt eller passivt förvaltade.

Vad kostar en blandfond?

Avgifterna för en blandfond ser olika ut beroende på fond. Aktivt förvaltade blandfonder har ofta högre avgift än passivt förvaltade blandfonder, eftersom aktivt förvaltade fonder kräver mer arbete av fondförvaltaren. Något som också kan påverka avgiften är hur stor andel av fonden som är aktier respektive räntebärande värdepapper, där en högre andel aktier ofta innebär en relativt högre avgift.

När ska jag välja en blandfond?

En blandfond kan vara ett bra alternativ om du vill spara i en fond som investerar i aktier och ger ökad chans till högre avkastning, samtidigt som du vill vara mindre känslig för nedgångar på aktiemarknaden som i en renodlad aktiefond. Genom att titta på hur stor andel fonden har av aktier och räntebärande värdepapper kan du alltså anpassa risken utifrån dina önskemål. Blandfonder kan även vara lämpliga inom pensionssparande, inte minst genom så kallade generationsfonder där andelen aktier och räntor gradvis omfördelas för att över tid minska risknivån och säkra kapitalet ju närmare pensionen du kommer. En blandfond kan helt enkelt passa om du vill ha bättre avkastning än vad en räntefond kan ge, men samtidigt inte vill ta för höga risker som med en aktiefond.

Topp tre mest köpta blandfonder hos Fondo

  1. Proethos Fond
  2. IKC Sverige Flexibel
  3. Cliens Mixfond B
Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID