Vad är en aktiefond?

Hur du ska tänka när du väljer en aktiefond

Det fonder har gemensamt är att de består av ett flertal olika värdepapper samlade i ett. Ditt val av fond kan exempelvis bero på vilken tidshorisont du har på ditt sparande eller vilken risk du kan ta. Det finns helt enkelt fonder för olika typer av sparande.

Vad är en aktiefond?

En aktiefond består till majoriteten av aktier, det vill säga ägarandelar i olika företag. Minst 85 procent av den investerade fondförmögenheten i aktiefonder ska investeras i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument. Eftersom aktiefonder investerar i aktier i börsnoterade företag, beror avkastningen i huvudsak på aktiernas utveckling. Ju bättre utvecklingen är, desto bättre blir avkastningen för aktierna i fonden.

Aktiefonder kan ha olika inriktningar, som exempelvis branscher och regioner. Om du är intresserad av läkemedel, kan du hitta aktiefonder som investerar i den branschen. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär olika risk och avkastningsmöjligheter. Generellt brukar man säga att breda aktiefonder har lägre risk än mer nischade aktiefonder, och det beror på att risken sprids mer på olika regioner och branscher.

Vad kostar aktiefonder?

Aktiefonder kan förvaltas både aktivt och passivt. Passivt förvaltade aktiefonder kallas indexfonder. Om det är en aktivt förvaltad aktiefond, innebär det att förvaltarna för aktiefonden hela tiden försöker få en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Eftersom förvaltarna aktivt jobbar med fondens innehav för att slå jämförelseindex, brukar avgiften för en aktivt förvaltad aktiefond vara högre än andra fondtyper.

När ska jag välja aktiefonder?

Om du är intresserad av att investera i en aktiefond är det viktigt att tänka på att det ofta innebär en högre risk, och passar därför bäst om du har en lång sparhorisont på mer än fem år. Investeringar i fonder med högre risk innebär att du maximerar möjligheten till en högre avkastning, men risken för större svängningar i värdet ökar också. Däremot sprids risken automatiskt även om du bara investerar i en aktiefond. Det beror på att en aktiefond måste placera i minst 16 olika aktier, men oftast placeras fondförmögenheten i många fler aktier än så.

Topp tre mest köpta aktiefonder hos Fondo

  1. AuAg Silver Bullet A
  2. TIN Ny Teknik D
  3. Enter Småbolagsfond A
Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID