Stormar på börsen

Vad händer på marknaden och hur ska man tänka?

Under de senaste åren har vi sett en väldigt stark utveckling på börsen, där 2021 även blev ett rekordår för fondsparande med stora inflöden av sparkapital. I denna artikel får vi hjälp av Stephanie Göthman, förvaltare av svenska aktier på Skandia, som förklarar vad som händer på börsen och hur man ska tänka i sitt fondsparande. Hon har över 25 års erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning, och ansvarar i dagsläget för förvaltning av både pensionskapital och fonder med hållbarhetsfokus.

Vad är det som skiljer dagens marknadsläge mot tidigare år?

Den stora skillnaden är en ökad inflationsoro och att vi närmar oss tiden för åtstramande politik från världens centralbanker med främst FED (Federal Reserve - Amerikanska centralbanken) i täten. Detta tillsammans med geopolitisk oro har inneburit ett mer osäkert sentiment än tidigare.

Vad innebär egentligen inflation för fondsparandet?

Inflationen är relevant och påverkar inte minst centralbankerna att agera via höjda räntor. Men historiskt har aktier varit ett ganska inflationsskyddat sparande och vi överraskas ofta av bolagens förmåga att ta ut kostnader och höja priser, det vill säga öka effektiviteten. Med högre räntor kan dock värderingen bli allt viktigare vid val av aktier.

Hur ska man som fondsparare tänka kring sina investeringar i detta läge? Bör man göra förändringar eller avvakta?

Att marknaden justeras efter många år av uppgång är inget konstigt, som sparare bör man komma ihåg det långsiktiga perspektivet och fortsätta spara frekvent och diversifierat. Jag tror det är viktigt att fortsatt investera i kvalitetsbolag som överavkastar i det längre perspektivet. Att pricka dalar och toppar är alltid svårt.

Vad tror du om utvecklingen framöver - kommer vi kunna se motsvarande avkastning under 2022 som vi sett de senaste åren?

En av de viktigaste drivarna till många års börsuppgång är de sjunkande räntorna, den drivkraften kommer vi inte ha framåt på samma sätt. Därför tror jag vi kan förvänta oss en mer slagig utveckling, men jag tror ändå att börsen kommer avkasta mer än andra tillgångsslag i det längre perspektivet.

Hur tänker du i din förvaltning - och finns några skillnader jämfört med din egen portfölj?

Jag letar kvalitet och tillväxt bland bolag som gynnas av megatrender såsom klimatomställning, digitalisering, bättre vård och hälsa. Jag har samma tänk privat som i min förvaltning.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID