Fondnyhet: Storebrand Asset Management

Vi lanserar nordiska fondbolaget Storebrand Asset Management

Nordiska Storebrand Asset Management är en kapitalförvaltare som erbjuder investeringar i fonder, alternativa tillgångsslag, diskretionär förvaltning och portföljrådgivning. Deras investeringsfilosofi utgår ifrån att avkastning och hållbarhet enligt miljömässiga, etiska och sociala faktorer går hand i hand. Vi har pratat med Fam Evaldsson som är ansvarig för distribution hos Storebrand Asset Management.

Berätta lite om Storebrand Asset Management och era fondbolag.

Storebrand Asset Management är en nordisk kapitalförvaltare som erbjuder portföljrådgivning och investeringar i fonder, alternativa tillgångsslag och diskretionär förvaltning. Vi integrerar hållbarhet i hela vår förvaltning oavsett tillgångsslag och vi har cirka 1000 miljarder under förvaltning.

Vår multibutik innefattar varumärkena SPP Fonder, Storebrand Fonder, Delphi Fonder, SKAGEN Fonder och Cubera Private Equity, som alla har sin egen identitet och plats i portföljen. Med detta erbjuder vi allt från rådgivning runt tillgångsallokering, helhetsförvaltning, aktie- och räntefonder av noterade tillgångar och till sist alternativa investeringsfonder inom reala och onoterade tillgångar.

Har ni någon övergripande strategi som genomsyrar era fonder?

Vi har alltid haft som ambition att vara ledande på hållbar kapitalförvaltning. Den ambitionen ligger fast, och är kanske mer relevant nu än någonsin. I takt med att fler vill investera i linje med sociala och miljömässiga hänsyn och principer blir hållbart sparande allt mer centralt. Att vi ska ligga i framkant här är för oss en självklarhet och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt utbud för att vara en attraktiv samarbetspartner även i framtiden. Vår resa inom hållbar kapitalförvaltning började redan tidigt 90-tal och vår strategi har utvecklats successivt sedan dess.

För några år sedan tog vi steget utanför våra hemmamarknader i Norge och Sverige, och breddade samtidigt vårt erbjudande. För att vara en komplett partner har vi byggt upp kapacitet och lösningar inom alternativa tillgångsslag som private equity, onoterade lån, infrastruktur och fastigheter.

Vi är övertygade om att vi har en viktig roll att fylla på den nordiska och europeiska marknaden som utmanare och ledare inom hållbar kapitalförvaltning.

Vad är det för olika fonder ni erbjuder?

Vi erbjuder allt från indexnära och modellbaserade aktiefonder till aktiva aktie- och räntefonder och blandfonder. Vi ser våra fonder som byggklossar som ska göra det enkelt för våra kunder att bygga långsiktiga portföljer. Vi ska genom tydliga produkter och stabil och säker förvaltning leverera god avkastning till våra kunder över tid, och i olika marknadsklimat.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID