Fondnyhet: SKAGEN Fonder

Aktiv och värdebaserad förvaltning

Med 20 års erfarenhet av värdeförvaltning, både i Sverige och utomlands, är Jonas Edholm idag ansvarig för SKAGEN Focus. Fonden startades 2015 och har under de senaste sju åren förvaltats av Jonas tillsammans med David Harris. I denna artikel får vi veta mer om hur de arbetar med aktiv och värdebaserad förvaltning - och särskilt den investeringsprocess som bygger på att gå emot rådande marknadstrender för att hitta stabila värdebolag som av olika anledningar inte fångats upp av andra investerare på marknaden - något som kallas konträr investeringsstrategi.

Vi har förstått att SKAGENs fonder specialiserar sig på aktiv och värdebaserad förvaltning - kan du berätta mer om bakgrunden till er investeringsfilosofi och hur det tar sig i uttryck i förvaltningen av SKAGEN Focus?

Det stämmer mycket bra. Aktiv och värdebaserad förvaltning är själva kärnan i SKAGENs erbjudande på tvärs av fonderna. Det har sedan starten 1993 egentligen enbart handlat om sunt förnuft; att hela tiden leta efter en substantiell undervärdering av en aktie i relation till förvaltarnas motiverade värde.

Vår fond, SKAGEN Focus, är förmodligen en av de få kvarvarande fonderna som över tid har varit konsekventa i att bedriva en disciplinerad värdeförvaltning. När vi räknar fram en riktkurs eller motiverat värde utgår vi ifrån en normaliserad eller stadigvarande intjäning som bolaget visat att den har presterat historiskt. Vi lägger ingen större vikt vid överoptimistiska antaganden om vinsttillväxt långt fram i tiden. Vår investeringsanalys tar också stor hänsyn till oupptäckta eller underskattade reala tillgångar i bolagens balansräkningar, till skillnad då från högst osäkra immateriella tillgångar. Vi är konträra investerare vilket innebär att vi letar aktier där kanske inte alla letar just för tillfället. Det kan handla om ignorerade, missförstådda eller omotiverat underskattade aktier. Dessa innehav finner vi främst i små och medelstora bolag på den globala aktiemarknaden, som inte sällan är underanalyserade jämfört med större bolag.

Ni investerar i bolag vars värde eller intjäningsförmåga inte fullt ut återspeglas i aktiekursen genom att ha en bred syn på värdeskapande. Kan ni ge exempel på vad ni tittar på för att bedöma potentialen i en investering?

Vi har ett stort fokus på bolagens balansräkningar, där värderingen påverkas positivt av exempelvis stora kassabehållningar samt ignorerade tillgångar som kan komma aktieägarna till godo. Vi lägger också ett stort värde i om bolaget kan förbättra sig utifrån ett hållbarhetsperspektiv och att identifiera bolag som är under radarn eller missförstådda från denna synvinkel är en viktig del i vår investeringsprocess. Vi letar efter aktier med en betydande rabatt till motiverat värde, i vårt fall innebär detta en uppsida på minst 50 procent över 2 - 3 års sikt.

SKAGEN Focus utgår från en så kallad konträr investeringsprocess - kan du berätta mer om vad det innebär och ge några exempel på era innehav?

Vår investeringsprocess som tar sig gärna uttryck i att portföljen kan uppfattas som en något obskyr kollektion av aktieinnehav, men i själva verket innebär det att vi är en tämligen unik aktör på den svenska fondmarknaden. Många av våra innehav är inte speciellt välkända. Vi har för tillfället en stor exponering mot Japan, Korea och Kanada, med en mycket liten andel placerat i amerikanska aktier pga rådande värderingsdifferens mellan USA och övriga världen.

Branschmässigt har vi just nu en större andel i råvaror samt i finansbolag, som gynnas av en inflationistisk investeringsmiljö. Några av våra större innehav är koreanska banken KB Financial, som handlas med en mycket stor rabatt med utmärkta fundamentala utsikter. Vi har även ett stort innehav i det kanadensiska förpackningsbolaget Cascades som är en helt cirkulär verksamhet och ett oupptäckt guldkorn inom hållbarhet med mycket låg värdering.

Sedan årsskiftet har vi upplevt en stormigare börsutveckling än vad många varit vana vid - hur påverkas er förvaltning i detta klimat och vad tror ni om utvecklingen framöver?

Volatilitet i aktiemarknaden är något som kan vara positivt för konträra investerare som oss. Omotiverade kursrörelser exempelvis mot bakgrund av makrohändelser som nuvarande Ukraina/Rysslandskrisen, skapar prisnivåer där vi kan öka vår exponering till attraktiva nivåer. Vi brukar säga att volatilitet är priset man får betala för långsiktig god avkastning.

Slutligen, varför ska vi investera i denna fond?

SKAGEN Focus är en samling av undervärderade aktier globalt som har katalysatorer för substantiell omvärdering på 2-3 års sikt. Genom att vara värdebaserade och konträra i vår investeringsprocess är fonden olik en genomsnittlig indexliknande globalfond, och det är viktigt med tanke på riskdiversifiering. Fonden ger på många sätt en unik utvald exponering mot värdeaktier globalt.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID