Ska man välja fonder med aktiv eller passiv förvaltning?

För- och nackdelar med aktiv och passiv förvaltning

Alla fonder har en eller flera fondförvaltare som bestämmer vad fonden ska investera i. Utöver att hitta nya placeringar som förväntas ge en bra avkastning till dig som äger delar av fonden, behöver fondförvaltaren regelbundet se över vilka företag som fonder investerar i, för att avgöra om de ska behållas eller säljas.

Man brukar säga att fondförvaltning antingen kan vara passiv eller aktiv - men vad betyder dessa begrepp och finns det några för-/nackdelar med de olika alternativen?

Aktivt förvaltad fond - vad betyder det?

En aktivt förvaltad fond betyder att förvaltaren gör aktiva, det vill säga egna val om fondens investeringar med syftet att skapa en så hög avkastning som möjligt för dig som sparare. Genom att se över och analysera det som fonden har investerat i, kan förvaltaren sedan bestämma om dessa värdepapper ska köpas, säljas eller behållas - för att förbättra utvecklingen för fonden och öka fondens värde. En aktivt förvaltad fond har ofta som mål att vara bättre än det index som fonden jämför sig med. Det innebär att i förvaltningen ingår mycket analysarbete, och det är därför aktivt förvaltade fonder ofta har en högre avgift.

Fördelar

 • Med aktivt förvaltade fonder får du chans till avkastning som är högre än den generella marknadsutvecklingen, eftersom målet med aktivt förvaltade fonder är att prestera bättre en fondens jämförelseindex.
 • Med aktivt förvaltade fonder får du fler alternativ att välja bland, då aktivt förvaltade fonder kan fokusera på specifika teman, områden eller branscher.

Nackdelar

 • Om du väljer aktivt förvaltade fonder kan du ofta räkna med en högre avgift, eftersom förvaltningen kräver mycket arbete.
 • Med aktivt förvaltade fonder finns det även en risk för att fonden inte presterar bättre än den generella marknadsutvecklingen.

Passivt förvaltad fond - vad betyder det?

Om du investerar i en passivt förvaltad fond innebär det att fondens förvaltare hela tiden försöker få fondens investeringar att se likadana ut som det index fonden jämför sig med. Målet med passivt förvaltade fonder är helt enkelt att efterlikna ett specifikt jämförelseindex - det är också därför passivt förvaltade fonder kallas för indexfonder.

Målet för fondförvaltaren av en passivt förvaltad fond är alltså att få fondens utveckling att följa dess jämförelseindex. Rent konkret betyder det att fondförvaltarna hela tiden har koll på jämförelseindexets innehav, för när de ändras, kommer även fondens innehav att ändras. En passivt förvaltad fond ska därför varken vara bättre eller sämre än det specifika jämförelseindexet. Det gör även att passivt förvaltade fonder ofta har en lägre avgift än aktivt förvaltade.

Fördelar

 • Med passivt förvaltade fonder får du möjlighet att följa den generella marknadsutvecklingen, där en positiv utveckling speglas i ditt innehav.
 • Om du väljer passivt förvaltade fonder kan du ofta räkna med en lägre avgift, eftersom förvaltningen inte kräver lika mycket arbete.

Nackdelar

 • Med passivt förvaltade fonder kommer ditt innehav direkt påverkas när den generella marknadsutvecklingen är negativ.
 • Det finns relativt färre passivt förvaltade fonder som är nischade på specifika inriktningar som exempelvis hållbarhet. Det innebär att du får mindre alternativ att välja mellan.

Vad ska man välja - aktiv eller passiv förvaltning?

Vilken typ av förvaltning, aktiv eller passiv, beror på vad du vill ha för typ av sparande. Om du söker efter ett långsiktigt sparande där du vill låta dina investeringar följa marknadsutvecklingen, är passivt förvaltade fonder ett kostnadseffektivt alternativ. Däremot, om du är villig att chansa för att få så hög avkastning som möjligt, så menar en del att rätt aktivt förvaltad fond med framgångsrika förvaltare är det bättre alternativet. Det finns med andra ord inget enkelt svar på frågan “vad ska jag välja?”, utan det är väldigt individuellt och beror mycket på hur du vill lägga upp ditt sparande och vad du vill få ut av det.

Det fina med fonder och ISK-konton är att du i slutändan inte behöver välja antingen eller. Du kan med fördel ha både passivt förvaltade fonder och aktivt förvaltade fonder i din portfölj. På så vis sprider du risken i ditt sparande samtidigt som du får en bred sparportfölj.

Oavsett vad du väljer, en bred indexfond eller en nischad aktiefond, ska du vara medveten om avgiften och inte betala för mycket. På lång sikt kan nämligen höga fondavgifter äta upp mycket av din investering, vilket vi på Fondo vill ändra på. Hos oss hittar du fonder till Sveriges lägsta avgifter, ofta upp till 50% lägre avgift än hos andra banker och nätmäklare. Och låga avgifter gör som sagt stor skillnad i längden.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

 • Spara till Sveriges lägsta avgifter
 • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
 • Säker inloggning med BankID