Fondnyhet: Save Earth Fund

En Svanenmärkt och Artikel 9 fond

CB Fonder grundades 1994 som ett fristående värdepappersbolag, och förvaltar i dagsläget två fonder; CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund. Save Earth Fund är en av Sveriges första Svanenmärkta aktiefonder. Deras fokus ligger på att investera långsiktigt i bolag som gynnar förnybar energi, vatten och miljöteknik. Fonden är klassificerad som en Artikel 9 Fond, vilket är den högsta hållbarhetskategorin under SFDR för fonder. I denna intervju möter vi Alexander Jansson, VD och förvaltare på CB Save Earth Fund för att prata mer om fonden.

Alexander, kan du berätta lite om dig och din relation till fonder?

Jag är 37 år och har varit mycket intresserad av aktiemarknaden drygt halva den tiden. Fondförvaltning har jag jobbat professionellt med i över 10 år. Även privat är fonder en viktig del då jag har en stor del av mitt sparande i våra fonder, Europafonden CB European Quality Fund respektive miljöfonden CB Save Earth Fund.

Vad är det som utmärker Save Earth Fund?

Vi investerar globalt i de tre strukturella tillväxt och megatrenderna; förnybar energi, miljöteknik och vatten. Förnybar energi och miljöteknik har högre risk än globala aktier medan vatten har ungefär samma risk som globala aktier. Trots det har fonden lägre risk än globala aktier och dess konkurrenter. Förvaltarteamet bestående av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och jag har med goda resultat arbetat tillsammans i över 10 år, vilket sannolikt är rätt unikt idag med samma team under så lång tid.

Ni förvaltar fonden aktivt, vad betyder det och vilka fördelar finns det med en aktivt förvaltad fond?

Aktivt betyder att vi i vår förvaltning inte tar hänsyn till hur stor en aktie är i index, utan utgår helt och hållet från vår egen syn på aktien och hur den passar in i vår portfölj. Det betyder inte att vi är aktiva och gör en massa affärer i fonden hela tiden, så kallad trading – det är precis tvärtom, vi gör väldigt få affärer. Fördelen med vår aktiva förvaltning är att vi har levererat en bättre avkastning med en lägre risk än vårt jämförelseindex. Med en passiv förvaltning är inte det möjligt, då kan man i bästa fall bara få samma avkastning som index och med samma risk.

Ni utmärker er också för att vara etiska och långsiktiga, vad betyder det?

Etiska såtillvida att vi har ett omfattande regelverk för vad vi får och inte får investera i, vilket är en förutsättning för att fonden ska kunna vara Svanenmärkt samt en Artikel 9 fond. Långsiktigt betyder det att vi ser våra innehav som eviga och inte har några riktkurser vid vilka vi säljer, utan försöker äga de bolagen vi identifierat som de bästa så länge de fortsätter att vara bäst. Detta kan exempelvis mätas i form av fondens omsättningshastighet, hur ofta vi omsätter portföljen på ett år, vilken ligger kring 10 % och är en mycket låg siffra jämfört med andra fonder.

2008 lanserade CB Fonder Save Earth Fund, och idag är det både en Svanenmärkt fond samt klassas som artikel 9, hur har resan sett ut?

Fonden startade sommaren 2008 och var i och med det en av de första miljöfonderna. Några månader efter start gick Lehman Brothers i konkurs och finansmarknaderna kollapsade. Tack vare vår målsättning att ha en lägre risk klarade sig fonden bättre än världsindex det året trots att förnybar energi och miljöteknik gick mycket dåligt. Även under Euro-krisen åren efter var utvecklingen inom miljöområdet i allmänhet svag, i synnerhet inom förnybar energi. Nu som då hade vi en låg exponering mot förnybar energi samtidigt som vi hade en stor exponering mot vattensektorn, som är en mogen och mer stabil sektor jämfört med både miljöteknik och förnybar energi. Om de första fem åren var mörka har de senaste fem åren varit betydligt bättre då fonden har gått bättre än globala aktier samtidigt som intresset ökat markant och fonden nästan tiodubblats i storlek.

Vad innebär det att fonden är Svanenmärkt och en artikel 9? Vad är skillnaderna på dessa klassificeringar?

Det är olika organisationer som satt upp kriterierna, Svanen respektive EU. SFDR artikel 9 tar sikte bland annat på hur hållbarhet marknadsförs och inkluderas i fondens mål, medan Svanen tydligare definierar krav på enskilda investeringar och investeringsprocesser. De ställer dessutom olika krav på vilken information som behöver redovisas till investerare. Fonden måste uppfylla båda regelsystemen för att ha båda klassificeringarna, men i båda fallen innebär det egentligen ingen förändring av befintlig strategi.

Hur går investeringsprocessen till i Save Earth Fund? Vad är det ni kollar på?

Vi försöker identifiera och vara långsiktiga i de bästa tillväxtbolagen som har bäst förutsättningar att ta till vara på och skapa aktieägarvärde inom de tre strukturella tillväxt- och megatrender vi investerar i. Bolagen måste ha bevisat sig i form av att ha en bra historik, vara lönsamma och även relativt stora.

Hur ser framtiden ut på Save Earth Fund?

Vi hoppas att nuvarande trend håller i sig och att fonden fortsätter att leverera mervärde till investerarna i form av bättre avkastning till lägre risk jämfört med världsindex. Vi hoppas också att investerare fortsätter att uppskatta fonden och således att fonden kan fortsätta på den fina tillväxtresan fonden haft de senaste fem åren. Det allmänna börsklimatet har såklart stor betydelse, men inget vi kan styra över.

Varför ska vi investera i Save Earth Fund?

Framförallt för att man delar vår tro på de tre strukturella tillväxt och megatrenderna; vatten, miljöteknik och förnybar energi samt att vi tre förvaltare med lång gemensam erfarenhet kan fortsätta hitta de bästa bolagen som kan skapa stora aktieägarvärden.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID