Ge ditt barn bättre ekonomiska förutsättningar i livet

Sätt upp ett fondsparande till ditt barn

Föräldraskapet innebär en rad olika saker, en av dessa är viljan att ge sina barn det bästa möjliga förutsättningarna i livet. Det kan vara tufft för unga vuxna att exempelvis köpa sitt första boende på grund av att det ofta krävs en stor kontantinsats men även att ha råd med större utgifter som att ta körkort. Många föräldrar väljer därför att, i den mån de kan, spara och investera pengar åt deras barn under uppväxten så att barnet sedan får ett bidrag som kan användas till exempelvis bostadsköp eller körkort. Ett tryggt och effektivt sätt att spara till dina barn är genom fonder.

Hur sparar föräldrar i Sverige?

Enligt en undersökning av Fondbolagens Förening sparar 9 av 10 föräldrar med barn under 18 år till sina barn.

  • 71 procent sparar i fonder.
  • 42 procent sparar i sparkonton.
  • 17 procent sparar i aktier.

Majoriteten av föräldrarna i undersökningen sparar också regelbundet till sina barn, genom exempelvis ett månadssparande. Däremot skiljer det sig åt hur stor summa som sparas. Enligt undersökningen är det vanligaste att spara upp till 500 kr i månaden (38%), följt av 500-999 kr (27%), därefter en fjärdedel som sparar 1000-1999 kr i månaden och enbart en liten andel (4%) sparar 2000-4999 kr per månad.

barnspar_teaser.png

Månatligt barnsparande

Enligt undersökningen sparar alltså 90 procent av föräldrarna regelbundet till sina barn, vanligast genom ett månadsspar. Som vi nämnt i Kom igång med regelbundet sparande, är det väldigt svårt att försöka tajma marknadens upp- och nedgångar. Men eftersom ett barnspar är ett långsiktigt sparande, ofta på mellan 18-20 år, behöver du inte bekymra dig så mycket över marknaden. Resultatet av ett långsiktigt månadsspar blir en utspridd köpkurs som i längden ger dig goda förutsättningar för en jämn utveckling på din avkastning. Eller för att vara korrekt, på ditt barns avkastning.

Viktigt att poängtera att du som förälder självklart inte behöver slå knut på dig själv eller din ekonomi för att få till ett barnspar. Bli inspirerad av statistiken ovan, men kom ihåg att det behövs ingen stor summa varje månad - så länge du sparar lite överhuvudtaget ger det i regel en stor effekt på slutsumma. Hos Fondo kan du spara 100 kr som minsta summa i nästan alla våra fonder.

Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID