Så kommer du igång med ditt fondsparande

Fondsparande 101

En återkommande fråga vi får är om det är svårt att komma igång med att fondspara. Faktum är att det inte är speciellt svårt alls, det är snarare ganska lätt att komma igång, framförallt hos Fondo.

1. Vad har du för mål med ditt sparande?

Börja med att fundera på vad du har för mål med ditt sparande. Kanske vill du komma igång med ett sparande till din framtida pension? Eller vill du sätta upp ett sparande för dina barn? Drömmer du om en större lägenhet eller att spara ihop till en kontantinsats? Kanske bara spara ihop en buffert? Genom att sätta upp ett mål eller anledning till ditt sparande får du en antydan på hur mycket du behöver spara och hur lång tid det kommer ta. Detta hjälper dig nämligen sedan att välja vilka fonder du ska placera dina pengar i.

Om du exempelvis har ett långsiktigt mål, som att spara till pensionen, är det ofta fördelaktigt att ta lite högre risk i sparandet - och därmed få chans till högre avkastning. För även en högre risk innebär att man kan förvänta sig större svängningar i sitt sparande, har marknadsutvecklingen över tid historiskt visat sig vara positiv - även om du längs vägen sannolikt kommer vara med i både upp- och nedgångar.

Om du däremot vet att du kommer behöva dina pengar inom 1-3 år, det vill säga att du sparar på kort sikt, är det bättre att hitta fonder med lägre risk, för att undvika plötsliga marknadsrörelser precis när du behöver pengarna.

Det är alltså viktigt att fundera på tidshorisont när du väljer risknivå för ditt sparande. Ju mer du maximerar chansen till högre avkastning, desto större är risken är risken att särskilda händelser påverkar ditt sparande, antingen positivt eller negativt.

Med det sagt kan du självklart ha olika mål och därför olika tidshorisonter. Hos Fondo kan du öppna flera ISK-konton med olika mål, och på så vis underlätta och hålla isär dina olika sparanden.

2. Fundera på specifika intressen

Om det känns svårt att veta vilka typ av fond du ska investera i, är en bred fond ofta en bra grund att ha i portföljen. Breda globalfonder är i regel inte begränsade till specifika regioner eller industrier, utan investerar i företag inom olika branscher runt om i världen, vilket automatiskt ger din portfölj en bra riskspridning trots att du kanske bara investerat i en fond.

Om du vill ha mer specifika fonder i din portfölj är ett sätt att sålla fram spännande alternativ att kolla på olika kategorier och teman. I Fondo-appen har vi samlat fonder som investerar i specifika tillgångsslag, länder, sektorer och/eller trender - allt för att du ska kunna hitta alternativ utifrån dina specifika önskemål och intressen.

Det kan också vara så att du tycker det är viktigt och har krav kring vilka branscher fonder gör sina investeringar inom eller vilket underliggande arbete bolagen gör för miljön eller samhället. Det finns inget facit på hur man bör fördela sitt sparande i olika fonder, det är helt enkelt upp till var och en. Men genom att investera i flera olika kategorier samt ha ett månadssparande, sprider du ut ditt sparande och ökar chansen för högre avkastning.

3. Dags att välja fonder

Nu har vi kommit till själva valet av fonder där du kan börja med att applicera eventuella filter och sorteringar för att få fram de fonder som passar dina preferenser. Här är det framför allt vanligt att kolla på historisk avkastning, risk och avgifter.

Historisk avkastning

Hur bra en fond har presterat över tid är ingen garanti för att den ska fortsätta på det spåret, men det är trots allt ett kvitto på att fonden åtminstone tidigare lyckats. Med hjälp av Morningstar- betyget får fonderna 1-5 stjärnor beroende på deras avkastning de senaste tre, fem och tio åren. Detta gör att du lätt kan jämföra fonders historiska avkastning. Viktigt att komma ihåg är att detta betyg jämför fonder inom samma kategori i relation till varandra.

Risk

Här återkommer vi till ditt mål och din tidshorisont. Beroende på när du behöver dina pengar som du investerar, det vill säga sparar du kort- eller långsiktigt, spelar risken roll i valet av fond. Alla fonder placeras ut på en riskskala mellan 1 och 7 som talar om hur mycket fondens värde svänger, så kallad volatilitet. En fond med en lägre siffra på riskskalan reflekterar en lägre risk, och passar därför bättre för ett kortsiktigt sparande. Fonder med en högre siffra betyder i sin tur högre risk, och passar som sagt bättre för långsiktigt sparande och för att öka chansen för högre avkastning.

Avgift

Hur hög avgiften är på fonderna som du väljer har stor inverkan på din avkastning på lång sikt. Därför är det viktigt att du inte betalar mer i avgift för en fond än vad du behöver. Hos Fondo kan du vara trygg med att du handlar fonder till Sveriges lägsta avgifter!

När du funderat på dessa tre steg kan du känna dig trygg med att börja ditt fondsparande. Men först;

  • Om du inte redan laddat ner Fondo-appen, är det givetvis något du måste göra. Appen finns att hämta i Appstore eller Google Play.
  • Starta ett eller flera ISK-konton, och överför enkelt pengar med Swish eller starta ett månadssparande.
  • Börja handla dina favoritfonder till Sveriges lägsta avgifter!

Som sagt, det behöver inte vara så svårt att komma igång med ett fondspar. Sätter du också upp ett månadssparande sköts det dessutom helt automatiskt framöver. Om du tar dig tiden att gå igenom dessa tre enkla steg har du gjort ditt framtida jag en stor tjänst.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID