Internationella kvinnodagen

Alla kan spara i fonder

Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen. En dag som är spunnen ur kampen för kvinnlig rösträtt som drevs i början på 1900-talet. Idag uppmärksammas dagen dels för att belysa frågor om jämställdhet men också för att hylla kvinnor i samhället, och uppmuntra fler kvinnor att ta plats. Med detta inlägg vill vi, tillsammans med Pingis Hadenius, grundare av det kvinnliga nätverket Economista, uppmuntra och inspirera fler kvinnor att börja spara.

Kunskap växer med tiden

I en undersökning gjord av Fondbolagens förening tillsammans med Kantar Sifo Prospera, framkommer det att även om de flesta kvinnor och män upplever att de har tillräckligt med kunskap för att hantera sin privatekonomi, är det fler kvinnor som tycker att de inte har kunskap nog. Det framkommer även att kvinnor inte nödvändigtvis besitter mindre kunskap om privatekonomi, utan det grundar sig snarare i ett sämre självförtroende när det kommer till sparande.

För att komma igång med ditt sparande behöver du inte vara en expert på enskilda bolag eller aktier när du väljer att investera i fonder. Du kommer inte behöva ta beslut på detaljnivå, utan det gör en fondförvaltare åt dig. Du kan istället fokusera på ett mer övergripande plan som globala trender, industrier eller tillgångsslag i ditt val av fonder. Eftersom fonder i grunden är en korg av flera olika värdepapper så finns det ofta en inbyggd riskspridning, som dessutom förvaltas av professionella förvaltare vars jobb det är att skapa avkastning till sina andelsägare. Det finns även ett stort utbud av olika fonder som gör att du kan komplettera breda indexfonder med mer specifika eller temabaserade fonder som tillsammans kan skapa en välbalanserad men samtidigt rolig sparportfölj som resonerar med vad du tror på. Glöm inte att läsa fondernas informationsblad innan du väljer att köpa dem bara.

"Fler och fler hittar sätt att komma igång med och lära sig om olika sparformer. Vi ser fler kvinnor som influencers som pratar om privatekonomi och är förebilder. Jag kan verkligen rekommendera att månadsspara i exempelvis en indexfond. Det är inte svårt! Försök att avsätta 10%, som mål, av din disponibla inkomst, varje månad. Så kan man alltid bli medlem i Economista och prata och lära sig mer, tillsammans med 150,000 andra kvinnor.”, uppmuntrar Pingis.

Våga låta det ta tid

En annan stor skillnad i sparandet bland män och kvinnor visar sig i risktagandet. Trots att riskbenägenheten har ökat bland både män och kvinnor jämfört med tidigare års undersökningar, är kvinnor fortsatt relativt mindre riskbenägna än män. Tidigare års undersökningar har även visat att kvinnor i mycket större utsträckning än män väljer ett sparande med låg risk - vilket ur ett långsiktigt perspektiv ofta innebär en lägre avkastning på sitt sparande. Anledningen till den lägre riskbenägenheten grundar sig även här i ett upplevt kunskapsgap och minskat självförtroende bland kvinnor enligt undersökningen från Fondbolagens förening/Kantar Sifo Prospera.

En viktig aspekt när det kommer till all typ av sparande är att det gäller att ha tålamod och låta det ta tid för pengarna att växa. Eftersom marknadsutvecklingen över tid innehåller både upp- och nedgångar, är det oftast fördelaktigt att spara kontinuerligt snarare än försöka pricka in en specifik timing. Detta i sig innebär en riskdiversifiering som gör att man kan spara i fonder med högre risk på lång sikt för att öka chansen till bättre avkastning.

“Jag började spara i tonåren, och har alltid mått bättre av att spara än konsumera. Jag hade också fördelen att lära mig om aktiemarknaden genom min pappa och morbror. Det viktigaste är time in the market, inte time to market.”, menar Pingis.

Att spara är givetvis viktigt och bra för alla i samhället, oavsett kön. Men ett sparande är möjligen ännu viktigare för kvinnor som i snitt fortfarande har lägre lön jämfört med män och som därför också har lägre pension än män. Ekonomisk trygghet skapar även bra förutsättningar för oväntade utgifter eller händelser i livet, och kan fungera som ett säkerhetsnät.

“Pengar är trygghet. Har du sparade medel kan du ta viktiga livsbeslut som att exempelvis kunna separera eller lämna ett jobb utan att vara ekonomiskt pressad. Tyvärr har kvinnor cirka 30 procent lägre lön och pension, trots att vi studerar längre. Att spara och bygga ränta-på-ränta är därför det smartaste du kan göra. Lite FIRE*-tänk”.

Precis som Pingis förklarar, är det viktigaste att komma igång med sparandet, oavsett hur mycket du vill eller kan spara varje månad. Börja litet och anpassa sparandet efter din ekonomi. Det betydelsefulla är med andra ord inte hur mycket du sparar, utan att du faktiskt sparar överhuvudtaget. Oavsett kunskapsnivå eller ekonomi, är fonder ett bra sätt att investera sina pengar på. Men viktigt att poängtera, är som sagt att investeringar i värdepapper som fonder alltid innebär en risk och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet.

Inspireras ytterligare av andra kvinnor genom dessa grupper och hemsidor:

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID