Internationella barncancerdagen

Tänd ett ljus för alla barn som drabbats av cancer

Idag, den 15e februari, är det den internationella barncancerdagen som är ett globalt initiativ som uppmärksammar barn med cancer världen över. Den internationella barncancerdagen finns för att belysa och öka medvetenheten kring barncancer. "Idag har överlevnaden ökat till 85 procent, vilket är fantastiskt, men vi nöjer oss inte förrän alla barn överlever och kan leva ett så komplikationsfritt liv som möjligt", säger Johnny F Kroneld, Enhetschef för Kampanj & Event på Barncancerfonden.

Barncancerfonden bildades 1982 och lade därmed grunden för att forskning inom barncancerområdet kunde utvecklas i Sverige. Som ideell förening sprungen ur drabbade familjers gemensamma engagemang har Barncancerfonden skapat en egen roll i samhället. "Vårt uppdrag och vår existensberättigande är dock tydligt - vi ska hjälpa till att bekämpa barncancer", menar Johnny.

Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv. Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. Organisationen spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare och företag, både stora och små. Att pengarna som samlas in förvaltas på rätt sätt och att varje insamlad krona gör så stor skillnad som möjligt är en av de viktigaste delarna i organisationens uppdrag.

I Sverige drabbas ett barn av cancer varje dag och barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldrarna 1-14 år. Barncancerfondens vision är att alla som drabbas av barncancer ska leva - inte bara överleva. Vägen dit består av forskning, utbildning och samarbeten.

Barncancerfonden är outtröttlig i sin strävan att få fler barn att överleva. Men forskningen tar tid, det krävs samarbeten och långsiktig finansiering. Medvetenheten kring barncancerfonden och dess arbete är otroligt viktigt. "Forskningen har gett resultat då statistiken visar att överlevnaden i barncancer ökat från 80 till 85 procent. Detta är ett viktigt steg mot att Barncancerfonden ska nå sin vision- att utrota barncancer. Men för att visionen ska bli verklighet behövs ännu mer forskning", berättar Johnny.

I Barncancerfondens uppdrag ingår också att finnas till för alla som behöver. Finnas till för de drabbade, för deras familjer, för de som behöver råd och stöd, för de som vill engagera sig i viktiga forskningsfrågor, för de som överlevt sin barncancersjukdom och för de som vill föra Barncancerfondens budskap vidare. Och naturligtvis för de som vill bidra.

I Sverige har det den 15e februari anordnats ljusmanifestationer för att sätta ljus på barncancer. På grund av den rådande pandemin är det dessvärre svårare att mötas fysiskt- men vi alla kan trots det bidra och besöka den digitala ljusmanifestationen samt swisha en gåva till 90 20 900. Genom åren har fler än 30 000 ljus tänts för barn med cancer på barncancerdagen. Så lys upp du också, och besök Ljussajten.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID