Hur megatrender formar vår framtid

Investera baserat på övergripande teman

Vi lever i en värld där förändring är en naturlig del av vår vardag med ständig utveckling inom så gott som alla aspekter av vardagen. En del av förändringarna är så pass omfattande att de får en strukturell påverkan på samhället i stort, och därmed formar vårt sätt att leva och arbeta. Detta brukar kallas för megatrender. Sådana strukturella förändringar sker inte över en natt, utan är en kraftfull ständigt pågående global utveckling - som även kan vara till hjälp inom ditt sparande.

Hur kan megatrender hjälpa mig i mitt sparande?

Det har alltid varit och kommer alltid vara omöjligt att sia morgondagens börsutveckling, men man kan ändå vara smart i sitt sparande. Genom att identifiera megatrender och dess strukturella förändringar, kan man investera i bolag, regioner och branscher som förväntas gynnas av den pågående utvecklingen och på så sätt skapa förutsättningar för en god långsiktig avkastning. Eftersom megatrender är långsiktiga, globala förändringar som påverkar samhället i stort, resulterar det ofta i en ny underliggande efterfrågan på produkter och tjänster kopplat till dem, som kan fungera som inspiration för långsiktiga investeringar. Dock ska man vara medveten om att det inte finns några garantier för vinst i megatrender, precis som i vilken annan investering som helst.

Fondos inspirationsteman

I Fondos app har vi byggt upp en inspirationssida med olika kategorier i syfte att underlätta och hjälpa dig i ditt fondsparande. Oavsett om du vill investera i en megatrend, dina hjärtefrågor eller bara är nyfiken på vad andra investerar i, vill vi hjälpa dig att navigera i fonddjungeln med dessa teman - några exempel hittar du nedan:

Läkemedel & Hälsa

Vikten av innovativ och snabb medicinsk utveckling har nog aldrig varit så påtaglig som under de senaste åren när vi bekämpat en pandemi. Men även om vi förhoppningsvis närmar oss ljuset i tunneln, kommer utveckling kring läkemedel och vaccin fortsatt vara aktuellt - både för att säkerställa motståndskraft mot nya hot och sjukdomar, men även för att hantera nya hälsobehov. Människor lever betydligt längre än vi gjorde förr och en ökad andel åldrande befolkning skapar nya beteenden och efterfrågan på nya vårdtjänster och produkter, med strukturella förändringar i samhälle som följd. För dig som tror på utveckling kring hälsa, välmående, forskning inom behandlingsmetoder och bioteknik har vi samlat spännande fonder under temat Läkemedel & Hälsa.

Rekt_Läkemedel och Hälsa_2.png

Mörkgröna fonder

Klimatförändringarna bidrar med stora fysiska problem för planeten och oss människor som bor här. Det är därför inte överraskande att hållbarhet har exploderat som en megatrend som idag genomsyrar hela samhället - på en global nivå för att adressera akut drabbade områden som befolkade kustområden där havsnivån stiger, genomföra omfattande satsningar på förnybara energikällor och att minska föroreningar i världens hav - men även på individnivå med ökad medvetenhet och förändrade konsumtionsmönster. Med en växande befolkning blir kraven på effektivt utnyttjande av jordens resurser allt viktigare. Genom att spara i så kallade Mörkgröna fonder, säkerställer du att dina pengar används till investeringar med definierade hållbarhetsmål, vilket gör detta tema högst aktuellt för dig som vill bidra till att kunna sakta ner de snabba klimatförändringarna. De företag som väntas kunna bidra med en positiv påverkan i denna utveckling - genom investeringar i hållbara lösningar eller effektiv omställning av verksamhet och affärsmodell - blir sannolikt vinnare ur både ett samhälls- och ekonomiskt perspektiv. Att enbart 1.5% av alla svenska fonder klassas som Artikel 9 indikerar de höga krav som ställs på fondens hållbarhetsarbete.

Rekt_Mörkgröna fonder (SFDR).png

Livsstil

Som nämnt inledningsvis har megatrender ofta en direkt inverkan på människors vardag i termer av nya behov och beteenden. Inom detta breda tema hittar du därmed fonder med möjlighet att investera i allt från förändrade konsumtionsbeteenden till följd av demografisk utveckling och urbanisering, men även teknologiska framsteg som möjliggör nya digitala mötesplatser och verktyg för socialt umgänge och underhållning. Därtill finns även möjlighet att hitta spännande investeringar kopplat till personlig identitet, värderingar och livsinnehåll - som hälsosam livsstil, husdjursekonomi och lyxvarumärken. Livsstil handlar helt enkelt om hur vi beter oss, vad vi kommer konsumera i framtiden och vad som är långsiktigt trendigt.

Rekt_Livsstil.png

Kvinnliga förvaltare

En annan ständigt brinnande fråga i samhället är jämställdhet. De senaste 20 åren har bidragit med en positiv utveckling kring kvinnlig representation inom flera ledande positioner i samhället, men det finns mycket kvar att göra både utifrån ett övergripande perspektiv - och på vissa områden mer än andra. Finansbranschen är fortsatt en mansdominerad bransch, och särskilt yrket fondförvaltare är idag överrepresenterat av män. För dig som vill använda ditt fondsparande för att bidra till att lyfta fram kvinnliga förebilder och prestationer - samtidigt som du investerar i den underliggande bransch, region eller bolag du tror på - har vi därför valt att samla fonder med kvinnliga förvaltare i ett eget tema och på så sätt möjliggöra för ökad jämställdhet i branschen.

Rekt_Kvinnliga förvaltare.png

Alla dessa teman inklusive många fler kan du hitta i appen under “Inspiration”, som hjälp för dig att ta beslut på en mer övergripande nivå, eller bara som en källa för inspiration för att bygga vidare på din sparportfölj. Ladda ner appen och utforska våra teman och hitta fonderna du tror på!


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID