Fondnyhet: Highlight Sverige

Lundmark & Co lanserar fond utan någon fast förvaltningsavgift

Lagom till att fondavgifter blivit ett hett ämne lanserar Lundmark & Co fonden Highlight Sverige som istället för en fast förvaltningsavgift tar betalt för överavkastning mot ett jämförelseindex. Fonden investerar enbart i svenska bolag baserat på en algoritmisk fondmodell. Vi har träffat fondens ansvariga förvaltare Erik Norström som förklarar hur de arbetar.

Highlight Sverige är en ny typ av fond som ej tar ut fasta avgifter. Vad är det som gör Highlight Sverige till en attraktiv fond?

Vi har skapat en i våra ögon optimal fondprodukt. En fond som bara investerar i Sverige, som bara förvaltas med smarta algoritmer och som bara tar en avgift om fonden slår avkastningen för index.

Det är en fond som i och med avgiftsstrukturen är billigare än indexfonderna eftersom vi har ett försprång mot deras fasta avgifter, slår vi index ligger vi också bra till avkastningsmässigt eftersom merparten av indexfonderna inte är bättre än börsen över tid. Vi samarbetar med ett svenskt fintechbolag och tillsammans med dem har vi utvecklat våra algoritmer som syftar till att ge högre avkastning till lägre risk än börsens.

Kan du berätta lite mer om strategin?

Highlight Sverige väljer cirka fyra gånger per år en långsiktig portfölj efter att ha selekterat fram de bolag som visar den bästa avkastnings-/riskprofilen i jämförelse med alla andra börsnoterade svenska aktier. Våra algoritmer skapar en optimerad portfölj där bland annat likviditetsaspekter påverkar. En fördel är att förvaltningen aldrig påverkas av den rådande börspsykologin. Vi vill leverera hållbar, kvalitativ förvaltning, till rättvisa kostnader och bara när vi överträffar index får fondbolaget ta betalt för förvaltningen. Fondbolaget och spararen skall båda vara nöjda. Vi anser att det är en rättvis förvaltning.

Vilka är Lundmark & Co Fondförvaltning?

Lundmark är ett svenskt fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen sedan 2007. Vi förvaltar dels en klimatfond med namnet Lundmark Climate Impact Fund och dels fonden Highlight Sverige - fonden utan fast avgift. Bakom fondbolaget står cirka tio svenska investerare. Vi har kontor i Stockholm och fondadministration och förvaringsinstitut sköts av Swedbank. Båda fonderna förvaltas med hållbarhetprinciper.


Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID