Framtidens andelsklass

Vad boostade fonder innebär för dig som sparare

Rena andelsklasser, nettofonder, eller som vi på Fondo kallar det, boostade fonder - ja kärt barn har många namn. För den som är ny inom fondsparande säger de här begreppen förmodligen ingenting, och det är okej. I detta blogginlägg tänkte vi reda ut vad en boostad fond är och vad skillnaden för dig som fondsparare blir med rena andelsklasser.

Vad är en boostad fond?

Den stora skillnaden på en andelsklass med en provision inbakad i priset och en boostad fond är transparensen. Vi förknippar fondsparande med en avgift. Varje gång du köper en fond börjar du betala en årlig procentuell avgift till fondbolaget som förvaltar fonden. I denna avgift utgör cirka 40-50% en provision, ibland även kallad kickback, som fondbolaget betalar till fondförmedlaren för att den senare ger dig som sparare tillgång mot handel och förvar av fondbolagets fonder. Svensk fondförmedling domineras huvudsakligen av storbankerna, försäkringsbolagen och de så kallade nätmäklarna. Utöver bristen på transparens med kickbacks, så är dessa kostnader dessutom inte en engångssumma, likt exempelvis moms på en vara, utan du tvingas betala denna avgift så länge du äger fonden. Om du är nyfiken på att läsa mer om kickbacks kan du göra det här.

Exempel.png

I boostade fonder å andra sidan, finns det inga provisionsflöden överhuvudtaget. De pengar du och övriga andelsägare investerar och som förvaltas av fondförvaltaren får stanna kvar i fonden och generera avkastning. Detta eftersom att fondbolaget inte konstant behöver reservera kapital från fondförmögenheten för att kunna tillgodose de kickbacks som annars måste betalas ut varje kvartal. Det vill säga, rena andelsklasser separerar helt och hållet förvaltning från distribution och tar bort ett onödigt utflöde av spararnas kapital från en fond. Svenska fondsparare betalar årligen kickbackavgifter till ett värde av 20-25 miljarder kronor till marknadens fondförmedlare. En avgift som vi vågar påstå inte står i proportion till de värdehöjande tjänster som fondsparare åtnjuter. I rena andelsklasser är transparensen redan inbyggd.

Varför säljer inte alla rena fonder?

Fonder delas in i olika andelsklasser, som i sin tur har olika distributionsavgifter eller storlekar av kickbacks. Fondförmedlare förhandlar vanligtvis till sig olika stora provisioner beroende på deras förhandlingsposition som distributör. Om du inte får någon form av rådgivningstjänst så kan man se en provision som en återkommande avgift du tvingas betala enbart för tillgången att handla, och rätten till att förvara, dina fonder. Fonders andelsklasser skiljer sig beroende på slutkundsgrupp och framställs som unika kombinationer av avgift och valuta. Andelsklasser för konsumentmarknaden, det vill säga för sparare som dig och mig, har ofta en högre kickback då en andel av avgiften tas som kompensation till fondförmedlaren. Däremot, andelsklasser ämnade för institutionella investerare eller väldigt förmögna sparare har historiskt erbjudits utan en kickback, det vill säga fonder till ett lägre pris.

I en del länder, såsom Storbritannien och Holland är redan rena andelsklasser standard. Det gäller inte bara för institutionella eller förmögna investerare, utan all handel av fonder sker utan provisioner eller kickbacks. Du som sparare ser svart på vitt vad förvaltningen kostar. Med det relativt nya regelverket MIFID2, som rullades ut över hela EU för ett par år sedan, så krävs det numera enligt lag att man som distributör redogör hur mycket man tar emot i provision eller tredjepartsersättning. Så visst finns det en viss grad av transparens även i Sverige, om man är villig att läsa hela vägen till sista raden av distributörens kostnadsredogörelse för fonden. Det är inte fel att ta betalt för en tjänst som sparande. Men de enorma summor som årligen genereras av kickbacks står, i vår mening, inte i proportion till de påstådda värdehöjande tjänster som kan kopplas till förvar och tillgång till fonder. Något som också är lätt att förbise med provisioner är att den faktiska kostnaden ökar med värdet på ditt sparande, då kickbacks utgör en procentuell del av fondavgiften.

Vad vi erbjuder på Fondo

Att spara i fonder ska vara enkelt och tydligt, men den dominerande affärsmodellen är inte så transparent som man kunde hoppas och totala fondavgifter innehåller ofta provisioner. Fondo jobbar för en ökad transparens genom ett provisionsfritt sparande - vi returnerar alla kickbacks till dig som fondsparar hos Fondo. Detta resulterar i fondavgifter som ofta är mellan 40-50% lägre än någon annanstans. Vi välkomnar även en marknadsutveckling mot rena andelsklasser och bidrar till ökad transparens genom att vara först i Sverige att erbjuda boostade fonder till konsumenter. För dig som sparare blir det helt enkelt lättare att förstå vad du betalar för.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID