Fondsparande - tar du chans eller risk?

Din guide för att förstå begreppet risk

“Investeringar i fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.” Du känner säkert igen den vanliga varningstexten som finansiella instrument måste ha med enligt lag. Vad är det för risk man menar och hur påverkar den ditt fondsparande?

Vad menas med risk?

När man pratar om risk brukar man referera till hur mycket fondens värde svänger över tid. Detta brukar även benämnas som volatilitet. Investerar du i en fond med hög risk innebär det alltså att fonden har hög volatilitet och du kan förvänta dig stora svängningar i värdet på din investering.

Chans eller risk?

Det är viktigt att du är medveten om risknivån på de fonder du väljer att köpa. Men du kan också vända på sättet att se på det. Faktum är att när du utsätter dina pengar för en risk så ger du dina pengar en chans att växa. Om du investerar i fonder med hög risk innebär det en större chans till högre avkastning eftersom fondens värde kan svänga upp mycket. Men det innebär också en ökad risk för att fondens värde och din investering kan svänga ner mycket.

Hur ska du tänka i valet av fonder?

Se över din sparhorisont - när vill du använda dina pengar? Och hur mycket vågar du chansa? Investerar du i en fond med hög risk ökar chansen till högre avkastning. Men samtidigt ökar även risken för en negativ utveckling av dina pengar. En investering i en sådan fond passar oftast bättre för dig som har en lång sparhorisont eftersom chansen att du tajmar en dipp precis när du behöver pengarna är lägre om du sparar långsiktigt.

Med ett långsiktigt sparande är du alltså inte lika beroende av hur marknaden ser ut, utan du kan chansa mer för att förhoppningsvis få en högre avkastning över tid. Historiskt har en investeringar på aktiemarknaden gett en genomsnittlig avkastning på 8 procent per år - men där vissa år gått bättre och vissa gått sämre.

Om din sparhorisont är kortare, det vill säga att du behöver dina pengar inom en snar framtid, kanske en mindre riskfylld fond passar dig bättre. En sådan fond ger ofta en lägre, men stabilare, utveckling - eftersom svängningarna är mindre. Chansen för en högre avkastning blir mindre, men samtidigt även risken för en negativ avkastning.

Två konkreta tips

Sprid dina risker

Investera inte allt i en och samma fond. Man pratar ofta om att diversifiera sin portfölj, vilket betyder att sprida ut investeringar i olika fonder, regioner, branscher och bolag. På så vis är din investering inte lika utsatt om problem uppstår i en specifik bransch eller om det är oroligt enskilda delar av världen.

Spara regelbundet

Genom ett regelbundet sparande minskar du påverkan på din investering vid eventuella svängningar. Har du ett månadsspar exempelvis, kommer du köpa när priset både är högt och lågt. Med ett regelbundet sparande behöver du alltså inte fundera så mycket på när det är rätt läge att investera dina pengar, för du gör det regelbundet på olika nivåer.

Sluta betala onödiga avgifter på ditt fondsparande

Sluta betala onödiga avgifter

  • Spara till Sveriges lägsta avgifter
  • Alla dina favoritfonder utan plattformsavgift
  • Säker inloggning med BankID